De massive udsætninger i Isefjorden er en af årsagerne til, at det tidlige forårsfiskeri ved Lammefjorden er så populært.

De massive udsætninger i Isefjorden er en af årsagerne til, at det tidlige forårsfiskeri ved Lammefjorden er så populært.

– Ørredfangsterne i Isefjorden bliver undersøgt. Fisketegnet finansierer undersøgelsen, som foregår i samarbejde med lystfiskerne, skriver www.fiskepleje.dk i en pressemeddelelse.Foreløbige resultater fra undersøgelsens første halve år er nu beskrevet.

I foråret 2014 blev der udsat 100.000 stk. ørredsmolt i mundingen af en række af Isefjordens vandløb som et led i den normale smoltudsætning i området. Smoltene var 1 år gamle og havde en længde på ca. 14-16 cm. Alle fiskene havde fået klippet fedtfinnen væk, så de er til at skelne fra fjordens vilde ørreder.


For at undersøge effekten af udsætningerne samarbejder DTU Aqua med et antal ihærdige sportsfiskere, som løbende indberetter deres fisketure og evt. fangster til DTU Aqua, fordelt på henholdsvis fisk med og uden fedtfinne.

Pr. 1. december har DTU fået indberetninger om 78 fisketure i området omkring Isefjorden og Roskilde Fjord. Fisketurene gik langt overvejende til den østlige del af Isefjorden (46 %), den vestlige del af Isefjorden (22 %) og udenfor Isefjorden (27 %).

Læs hele nyheden her

Her kan du læse om pladserne i Isefjorden og Roskilde Fjord:

Havørredfest i lammefjorden

Havørredjagt i Roskilde Fjord

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This