efter2Tyske fiskebogs-forfattere donerer penge til bedre fynske ørredvandløb. Vores havørred-elskende tyske fiskervenner har længe haft et godt øje til Fyn, hvilket ikke er så mærkeligt. Men nyt er, at de nu også donerer penge til restaureringer af fynske havørred-vandløb, skriver seatrout.dk i et blogindlæg.

Havørred Fyn er stolt over, at have modtaget økonomisk hæder fra et tysk forlag, Die Rapsbande. Årsagen til donationen på kr. 8.332 er, at de 50 havørredfiskere som har skrevet guidebogen ”Mein 2. Bester Angelplatz an der dänischen Ostseeküste”, har valgt at donere to euro pr. solgt eksemplar til Havørred Fyn. Pengene er givet til, at Havørred Fyn kan fortsætte arbejdet med at sikre en stærk og selvreproducerende bestand af fynske havørreder.


Gennem årene har Havørred Fyn nu fjernet mere end 200 spærringer og åbnet op for mere end 500 km fynske ørredvandløb. Mange fynske vandløb er blevet til velegnede biotoper for ørreden, men der er stadigt lang vej endnu. Et passende sted at lave endnu en målrettet indsats var Albækken midt på Fyn.

Tæt ved Egeskov Slot løber Albækken ud i Hågerup Å, som atter har udløb i Odense Å. Det lille vandløb har derfor et solidt potentiale for mange væsentlige gyde- og opvækstområder for kommende generationer af havørreder. Men Albækken har længe haft det svært med sandvandringer, mindre spærringer og svær tilgroning af især Rød Hestehov.

For at maksimere udbyttet af donationen fra de tyske støtter, har Havørred Fyn bidraget med yderligere kr. 60.120 og Faaborg-Midtfyn kommune med 18.696. Dermed har man sammen kunnet samle ca. kr. 87.000 til et gedigent stykke restaureringsarbejde, hvilket nu har gjort hele 770 m. af vandløbet til en rigtig havørred-hjemmebane.

Vandløbet er i vinterens løb blevet oprenset, der er skabt fri passage for fisk og andre vandløbsdyr, der er udlagt 150 m3 grus i vandløbet samt strømkoncentratorer, der giver vandløbet en naturlig slynget profil.

– At det er lystfiskere selv, der af egen fri vilje skænker deres honorar til vores arbejde, gør os både glade og stolte. Det er en enorm påskønnelse, siger Jan H. Kjeldsen, projektleder for Havørred Fyn.

efter1Den forventede effekt er, at de allerede observerede store ørreder i Albækken vil reproducere sig. Og det tyder på, at der allerede er noget om snakken: Da man i sidste uge besøgte Albækken, kunne Havørred Fyn observere flere stk. havørred-yngel bare på dét ene sted, hvor det nederste foto blev taget.

Havørred Fyn siger tusinde tak til Die Rapsbande og de tyske forfattere for den flotte donation! Det betyder meget, at det er lystfiskere selv, som frivilligt skænker en del af deres honorar til arbejdet. Tak

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This