Foto: Johnny Jensen

Traditionen tro fortsætter DTU Aquas projekt med at mærke tun i Skagerrak, som et samarbejde mellem forskere og sportsfiskere. Projektet løber af stablen fra 22. august til 6 september.

– Forskerne og sportsfiskere arbejder, i lighed med tidligere år, sammen om at fange og mærke tunen med avancerede mærker, som gemmer oplysninger om fiskens omgivende miljø (dybde, temperatur og lys) og sender data tilbage via satellitter, hedder det i den seneste nyhed på fiskepleje.dk. – Disse data kan forskerne bruge til at undersøge, hvor fisken har været og afslører foretrukne områder til fødesøgning, og hvor lang tid de opholder sig i disse “fiske-restauranter”.

– Nogle tun bliver også udstyret med akustiske mærker, som kan opfanges på lytte stationer som findes i et globalt netværk og nogle enkelte bliver mærket med accelerometer mærker, som giver meget detaljeret information om fiskens svømmeadfærd og ikke mindst hastighed, fortsætter forskerne. – Den blåfinnede tun er nemlig en af verdens hurtigste fisk. Der bliver også taget biologiske vævsprøver af fiskene, som bl.a. kan bruges til at undersøge fiskens kondition, og hvilke af de to atlantiske undergrupper af tunfisk, de tilhører. Den blåfinnede tun i Atlanten har nemlig to gydeområder i henholdsvis den Mexicanske Golf og Middelhavet, og begge grupper kan krydse Atlanterhavet. Det er særligt vigtigt, fordi de to grupper bliver forvaltet forskelligt.

– Den nye undersøgelse i 2020 bruger samme metode som benyttet med succes i 2017-2019. Erfaringerne fra de tidligere forsøg bruges til at optimere fiskeriet og mærkningen, så fisken skånes mest muligt. Erfarne sportsfiskere fanger nænsomt tunen, hvorefter forskerne påsætter mærkerne og genudsætter fisken. Tunen er ellers ulovlig at fange i danske farvande, men projektet har fået en dispensation. De nye videnskabelige resultater vil hjælpe forskerne til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed kan påvirke tunens opholdssteder og vandringsadfærd, og i hvilket omfang de to grupper af tun opholder sig sammen. Herigennem håber forskerne bedre at kunne forstå bestandsdynamikker og dermed bedre kunne rådgive i forhold til en bæredygtig forvaltning fremover, således at tunen vedbliver med at være en del af den danske fiskefauna.

Sportsfiskere skal fange fisk til mærkning

– Udgangspunktet for projektet bliver Skagen, hvor fiskere og forskere mødes i perioden fra 22. august til 6. september, udmeldes det. – Det største arbejde udføres af frivillige sportsfiskere, som stiller erfaring, båd, grej og muskelkraft til for at fange tunene til forskerne. Planen er, at de erfarne sportsfiskere nænsomt fanger tunen, hvorefter forskerne påsætter mærkerne og genudsætter fisken. Det er ikke tilladt at fange blåfinnet tun i danske farvande, men projektet har fået en dispensation. Har du lyst til at hjælpe DTU Aqua med at mærke blåfinnet tun, er du velkommen til at kontakte Kim Aarestrup, kaa@aqua.dtu.dkinden den 10. august kl 17. For at kunne komme i betragtning som hjælpefisker skal man kunne dokumentere erfaring med big game fiskeri og erfaring med fangst af meget store tun (over 200 kg) er en klar fordel. Derudover findes der en række krav til udstyr og både. Kravene til sportsfiskere, der ønsker at deltage i mærkningen af tun er vist i faktaboksen sidst i denne artikel.

Hvordan er tunens fremtid i danske farvande? 

– De nye videnskabelige resultater vil hjælpe forskerne til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed kan påvirke tunens opholdssteder og vandringsadfærd, og i hvilket omfang de to bestande af tun i Atlanterhavet opholder sig sammen, fortsætter DTU Aqua. Det vil også hjælpe forskerne til at vurdere tunens påvirkning af andre fisk i vore farvande. Forskerne håber, at forsøgsresultaterne kan bidrage til en større forståelse af ændringer i tunbestandene og dermed forbedre grundlaget for rådgivningen i forhold til en bæredygtig forvaltning, så tunen kan blive ved med at være en del af den danske fiskefauna og fremover også en værdifuld fiskeressource, slutter de. 

Du kan læse meget mere om projekt samt hvordan du kan deltage i fiskeriet her.

 

Friluftsland udsalg

 

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This