Øresundsakvariet i Helsingør vil etablere et stenrev ved Trykkerdammen i Helsingør – et af landets mest populære dykkersteder. Gevinsten vil være et bedre havmiljø, større biologisk mangfoldighed, mere spændende dykning og en fantastisk platform til at formidle havmiljøet. Interesserede og brugere af området inviteres til informationsmøde d. 16. januar.

Stenrev er den mest artsrige naturtype vi har i danske farvande. De skaber grobund for et varieret planteliv, der sammen med revets mange hulrum danner gemmesteder, der tiltrækker et talrigt og mangfoldigt dyreliv. Det var tidligere en meget udbredt naturtype i danske farvande, men årtiers stenfiskeri har reduceret mængden af rev betragteligt. Især de huledannende rev har været udsatte og er gået tilbage med næsten 100 %. Det danske havmiljø mangler altså i høj grad denne naturtype.

Øresund hører til blandt vores artsrigeste og sundeste havområder, men der er plads til forbedringer. Et stenrev ved Trykkerdammen vil skabe en helt ny biotop, der tiltrækker alt fra alger over bløddyr og krebsdyr, til fisk og fugle. Samtidig vil vi få mere af en naturtype, der er meget trængt.

Stenrev ved Trykkerdammen giver flere gevinster

Men er det så kun for naturens skyld at vi ønsker at etablere et stenrev. Naturvejleder og marinbiolog Michael Hansen fra Øresundsakvariet fortæller: ”Udover de naturmæssige gevinster, så er en lige så vigtig del af projektet at formidle den natur vi har under vand. Vi vil benytte revet som platform til at formidle det fascinerende undervandsliv vi som dykkere oplever, men som er så utilgængelig for andre, og hvorfor det er værd at passe på.”

Det er ikke kun blandt dykkere, at stedet er populært. Mange andre brugere benytter også området. For at tilgodese flest mulige synspunkter og interesser, inviterer Øresundsakvariet alle interesserede til informationsmøde. Her vil vi fortælle mere om vores idéer og vi håber I vil bidrage med jeres tanker og idéer til projektet.

Mødet finder sted den 16. januar 2018, kl. 19 på Øresundsakvariet, Strandpromenaden 5, 3000 Helsingør og alle er velkomne.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This