Mange vanløbsrestaureringsprojekter er i støbeskeen rundt omkring i landet, og nu har Fødevareministeriet fundet midler til i alt 45 nye projekter. Foto: Fiskepleje.dk 07.09.09 – DE DANSKE VANDLØB er over en bred kam i bedring, men der er stadig overordentligt stor plads til forbedringer. Fødevareministeriet har givet tilskud til 45 projekter i kommunerne med det formål at sikre levesteder for fisk og fauna i danske vandløb, og det er endnu et skridt på vejen til et bedre fiskeri for os lystfiskere.

Kommunerne har igen i år været overvældende interesseret i Fødevareministeriets tilskudsordning rettet mod at skabe flere og bedre levesteder for fisk og planter i mindre danske vandløb. De 45 projekter fordeler sig på 30 kommuner og de har tilsammen fået tilsagn om EU-midler for godt 10 millioner kr. Projekternes samlede investeringer forventes at blive ca. 21 millioner kr.

Vandløbsrestaureringsprojekterne er fordelt over hele landet, og der er blandt andet givet støtte til fjernelse af spærringer, frilægning af rørlagte strækninger og udlægning af gydegrus med mere.

Tilskudsordningen til vandløbsrestaurering indgår i det danske fiskeriudviklingsprogram 2007-13. Programmet medfinansieres af EU’s Fiskerifond (EFF). Fødevareministeriet vil med fiskeriudviklingsprogrammet skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor.

Vær opmærksom på, at fristen for indsendelse af ansøgninger til næste års pulje er den 1. april 2010.

Læs mere om årets tildeling af midler på Fødevareministeriets hjemmeside.

Her finder du yderligere oplysninger om støtteordningen

Mere information om hvordan man restaurerer vandløb

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This