STERILE LAKS SKAL GENREJSE LAKSEFISKERIET VED BORNHOLM

Siden Fisk & Fri gennem en række debatartikler i 2021-22 pustede nyt liv i diskussionen om nytænkning i fiskeudsætninger, er der virkelig rykket noget med tilgangen til, hvad vi rent faktisk kan gøre for at få et bedre lystfiskeri i Danmark. I april 2021 publicerede Fisk & Fri artiklen ”Hvordan får vi flere fisk på kysterne”. I interviewet med Henrik Carl, lanceredes idéen om udsætning af sterile fisk, der ville kunne aflaste fiskepresset på vildfiskene uden risiko for genetisk forurening – samtidig med, at det potentielt ville kunne skabe grundlag for et langt bedre fiskeri efter fx havørred og andre laksefisk. Ikke som erstatning for miljø og vandplejearbejde – men som et supplement til at gøre fiskeriet bæredygtigt.

Siden da har emnet været flittigt diskuteret ikke blot på de sociale medier – men også der hvor beslutningerne træffes.

Udsætningsudvalget under Brancheforeningen Dansk Lystfiskeri, der blev stiftet i 2021, har med Lars Frithjof Nielsen (ovenfor) fra Garmin Danmark som idémand og initiativtager, gennem et års tid nu arbejdet i kulisserne for at realisere udsætning af sterile laks ved Bornholm for på den måde at muliggøre et bæredygtigt laksefiskeri, hvor der er fisk nok til alle.  Og det har han gjort bedre end godt – for alt tyder på at et solidt grundlag for projektet ”Laks på Bornholm” nu er lagt – og at det faktisk er realiserbart!

– Vi har stærke tilkendegivelser fra DTU Aqua af, at de ikke ser nogen grund til at modsætte sig den type udsætninger, lyder det fra Lars. – Bornholm er og bliver en lakseø, så man bliver mødt med entusiasme for projektet overalt: Vi har en gryende alliance med erhvervsfiskerkredse, som naturligvis også drømmer om en genfødsel af de formidabelt succesfulde udsætninger. Der er tegn på massiv opbakning fra to forskellige EU-fonde, hvoraf den ene gerne vil støtte udviklingen af det lokale projekt, mens den anden er interesseret i at være med til at rulle det ud til resten af Østersøregionen, hvis det bliver en succes. Så det er rimelig vildt.

– Blå Bornholm er et nyt erhvervsnetværk, som søger nye veje til liv på de bornholmske havne, og udsætningerne er naturligvis med i deres idekatalog. Bornholm vil det her. Men – vi har jo brug for en decideret udsætningstilladelse. Hvis vi får den, vil næste skridt være at forsøge at aktivere Sjælland/Møn-siden rent økonomisk, så man i lighed med tidligere kan få en andel af fiskene sat ud her – som antydet ovenfor kan vi lige så godt indse, at laksefiskeriet tæt på Møn beror på udsætninger. Med tiden tænkes de løbende udsætninger naturligvis finansieret af en udsætningsfond i lighed med, hvad vi ser som fundament for det fantastiske fiskeri vi har i eksempelvis Vänern og Vättern: Det skal være fuldstændig naturligt, at fanger man en laks, så sender man en skilling til fonden. Er man erhvervsdrivende og får en handel fra en laksefisker, så sender man en skilling til fonden. Men det er rigtig mange millioner, vi skal have skrabet sammen i årevis, før projektet har kørt længe nok til at bære sig selv.

Læs mere her: https://dansklystfiskeri.dk/laks-paa-bornholm/

– Lystfiskeriet har ikke gode vilkår i Danmark i øjeblikket, men vi skal turde have ambitioner, som kan skabe en bedre fremtid. Tro mig – Dansk Lystfiskeri har andre projekter på tegnebrættet med enorme potentialer. Men vi skal simpelthen have alle med for at få noget slagkraft – hver enkelt lystfisker skal være medlem af Forbundet (et støttemedlemskab koster 100 kroner), og hver enkelt erhvervsdrivende skal være medlem af brancheforeningen Dansk Lystfiskeri. Og så er der brug for et generelt opgør med det nejsigeri og whataboutism i lystfiskerkredse, som fastholder os i selvmorderisk passivitet – kravl ned fra træet og skub på, slutter han og tilføjer, at døren øjensynligt står åben for genoptagelse af kystudsætninger af havørred også – der skal bare være nogen, der tager teten, slutter Lars.

 

Hvidovre Sport