FIN OVERLEVELSE AF HAVØRREDSMOLT I GUDENÅEN OG RANDERS FJORD

– I foråret 2020 har DTU Aqua undersøgt, hvordan vilde havørredsmolt vandrede ud til Kattegat fra tre tilløb til Gudenåen ved Bjerringbro og Langå. Overlevelsen var relativt høj, og ca. 74 % fandt vej gennem Gudenåen og Randers Fjord. Sådan lyder det fra DTU Aqua på fiskepleje.dk.

– Den nedre del af Gudenåen nedstrøms opstemningen ved Tange har i mange år haft en god opgang af havørred, som vandrer op for at gyde i åens tilløb, fortsætter udmeldingen. – Men i de senere år er fangsterne af havørred og antallet af ørredyngel fra havørredernes gydning i Gudenåens tilløb faldet drastisk.

Som følge af dette har man derfor startet en undersøgelse for at belyse, om tilbagegangen for havørreden eventuelt skyldes, at havørredsmoltene ikke overlever turen fra gydevandløbene til Kattegat.

– De fleste smolt overlevede på vandringen ud til Kattegat, fortsætter forskerne. – Samlet set overlevede 74 % af de mærkede smolt fra de tre vandløb hele vandringen gennem Gudenåen og Randers Fjord, til de nåede Kattegat. Generelt var overlevelsen lavest i den yderste, brede del af fjorden.

 – Hvis der også i 2021 er en tilsvarende god smoltoverlevelse på vandringen ned igennem Gudenåen og Randers Fjord, må det vurderes som usandsynligt, at tilbagegangen for havørredbestanden i Gudenåen kan forklares med høj dødelighed hos smoltene, når de vandrer fra gydevandløbene til Kattegat, konkluderer DTU Aqua.

Du kan læse meget mere om undersøgelsen her.

 

Tradea brugt fiskegrej