WRFC10: KLIMAÆNDRINGERNES KONSEKVENSER FOR FISKEBESTANDENE

På andendagen af WRFC10 – World Recreational Fishing Concerence Online, hvor Fisk & Fri var på pletten for at bringe dig de mest interessante nyheder, var der flere spændende præsentationer af ny forskning. Et af de mest tankevækkende var uden tvivl et oplæg om potentielle konsekvenser ved klimaændringerne, der af nogle forskere spås at blive et af lystfiskeriets største udfordringer i det kommende årti.

Klimaændringerne har blandt andet medført større og mere ekstreme udsving i nedbøren, hvilket – som vi også har set i Danmark, har ført til periodiske udtørringer af søer og mindre vandløb – med deraf følgende store konsekvenser for de lokale fiskebestande. Ny forskning viser, at den kraftige udtørring af det øverste jordlag også kan betyde øget risiko for udfældning og efterfølgende udvasking af giftige tungmetaller til miljøet – særligt i tidligere vandmættede jordlag i lavlandet tæt på havet. Klimaændringer har også betydet længere fiskesæsoner for mange arter, hvilket har vist sig over en bred kam at give et generelt højere fiskepres fra lystfiskere jævnt fordelt over hele året. På de mere sårbare fiskebestande kan dette på sigt gå han og have en negativ indvirkning på fiskebestandene, hvis ikke man rent forvaltningsmæssigt adresserer problematikken i tide.

WRFC10 havde i alt 570 deltagere fra 50 lande, og vil næste gang blive afholdt i Melbourne, Australien af Victoria Fish Authority den 19-21 februar 2023. Forhåbentlig vil der bliver tale om et fysisk arrangement – i stedet for en online-konference som her i år.

Boatshow 2023