FORBUD MOD FISKERI I KØBENHAVNS HAVN? – HØRINGSFRIST I MORGEN

Fristen for, at du selv kan bidrage til at forhindre et fiskeforbud i Københavns Havn er imorgen den 12 maj, hvor alle høringssvar skal være indsent. Selvom private ikke som sådan er på den officielle høringsliste, kan  du sagtens søge at påvirke beslutningstagerne ved  at sende dit eget høringssvar til Fødevarestyrelsen – hvilket vi kun kan opfordre til. Høringssvaret skal sendes til Isabel Queck på e-mailen 294@fvst.dk

Som inspiration kan du her se det høringssvar som Fisk & Fri har sendt til Fødevarestyrelsen:

Til Fødevarestyrelsen

Fiskeriet i Københavns Havn er gennem de sidste par år blevet utrolig populært blandt de københavnske borgere, og det er folk i alle aldre, der får utrolig meget glæde af at nyde stemningen i havnen med fiskestangen i hånden.

Stoppes fiskeriet efter især torsk her, vil det helt sikkert få stor negativ betydning – ikke blot for alle dem for hvem fiskeriet i havnen har stor rekreativ betydning: Tusindvis af lystfiskere handler nemlig deres grej til fiskeri i havnen i de Københavnske grejbutikker, hvor netop dette grej udgør en stor del af omsætningen. Blot for at anskueliggøre hvor mange der faktisk fisker med stang og snøre i havnen kan det nævnes at facebookgruppen ”Fiskeri i Københavns Havn” har intet mindre end 15.700 følgere, hvoraf de fleste fisker i havnen – ofte eller af og til.

Den bedste og mest ansvarsfulde løsning på problemstillingen, vil derfor være at tillade et lystfiskeri, hvor man kan hjemtage arter, der ikke er påvirket af kviksølvforureningen – fx havørred mens det anbefales at genudsætte torsk og andre forurenede bundfisk. På denne måde forebygger man, at folk spiser forgiftede fisk – samtidig med at man bibeholder den kæmpestore rekreative og socioøkonomiske værdi, som lystfiskeriet i Københavns Havn har.

Der er i foråret 2022 netop udsat 20.000 havørred i Københavns havneområde – og der er planer om at udsætte samme mængde hvert år i de kommende år. Det vil være helt forkert, at et for højt indhold af kviksølv i de bundlevende fisk skal gå ud over fiskeriet efter havørred, der næppe vil være – eller blive påvirket af kviksølvforureningen.

Se en video om udsætningen af havørreder i Københavns Havn her.

Foto: Jonas Kærlin

Grejxperten