Slut med udvidelse af havbrugsproduktion

– Vandmiljøet er i krise, og havet skal ikke være en skraldespand. Sådan lyder udmeldingen fra Miljøminister Lea Wermelin, der nu fremsætter to nye lovforslag, der skal beskytte vandmiljøet. – Det skal være slut med udvidelse af havbrugsproduktion gennem kompensationsopdræt, og der skal føres mere effektivt tilsyn med havbrugene.

Udmeldingen fra Miljø og Fødevareministeriet er klar: – Ikke flere eller større havbrug i Danmark. Fremtidens fiskeopdræt skal være bæredygtigt og i mindre grad foregå i havet, men i miljøvenlige salt- og ferskvandsdambrug på land.

– Miljøminister Lea Wermelin var klar i mælet, da hun sidste år lagde op til at ophæve det lovgrundlag, som skulle gøre det muligt at udvide eller etablere ny havbrugsproduktion, lyder det på mfvm.dk. – Den 22. oktober begynder 1. behandlingen af dette lovforslag i Folketinget. Samtidig 1. behandles et lovforslag, der skal sikre et mere effektivt tilsyn med havbrugene.

– Vores havmiljø er presset, og jeg ønsker hverken flere eller større havbrug i Danmark. Det er en sektor, hvor der opdrættes fisk i netbure ude på havet, og hvor der udledes stoffer direkte til vandmiljøet. Uden nogen form for rensning. Det er på tide, at vi får ryddet op og sikret et effektivt tilsyn med havbrugene. Vi skal være et grønt foregangsland – også når det gælder fiskeopdræt, siger miljøminister Lea Wermelin.

Potentiale i dambrug på land

– Med det ene lovforslag ophæves lovgrundlaget for at fastsætte regler om, at marine virkemidler som f.eks. muslinger kan bruges til at kompensere for havbrugenes miljøpåvirkning, lyder det endvidere på mfvm.dk. – Uden mulighed for brug af kompenserende marine virkemidler forventes det at blive vanskeligt for havbrugssektoren at vokse.

– Vandmiljøet har trange kår flere steder, men med den rigtige teknologi, der løbende forbedres, kan der opdrættes miljøvenlige fisk i dambrug på land, hvor man har fokus på både rensning og genanvendelse af vandet. Det er den vej, vi skal gå, i stedet for at udvide havbrug med risiko for vandmiljøet, siger Lea Wermelin.

Du kan læse mere om den nye linje hos Miljø og Fødevareministeriet her.

 

Owner

.