SØNDERJYDER VIL GENOPRETTE SANDARTBESTAND

Her på fiskogfri.dk har vi skrevet en lang række artikler om den gennem årtier mangelfulde pleje og dårlige forvaltning af vores danske sandartbestande med det formål at få gang i genrejsningen af populationerne herhjemme. Vi har blandt andet foreslået støtteudsætninger, plejeplaner og genopretning af naturlige gydeområder. Rundt omkring i landet er flere nu begyndt at tage tråden op – senest Sønderjysk Sportsfiskerforening:

– Foreningens bestyrelse er blevet enige om at arbejde for at forøge bestanden af sandart i Haderslev Dam – og måske også Fjord – efter forslag fra næstformanden, Erik Tveskov. – Vi har i dag sendt en ansøgning afsted til DTU Aqua og bedt dem om at undersøge mulighederne for at gennemføre sådan et projekt, fortæller han. -.Selv kunne vi tænke os at sådan et projekt skulle følge to spor: 1) Udsætning af yngel/ungfisk fra opdræt og 2) Genetablering af gydemuligheder i dammen med og sten/grus-banker til erstatning for de oprindelige gydeområder, der i dag ligger begravet under mudder og slam. Vi krydser fingre for at ansøgningen bliver godt modtaget. I ”Atlas over danske ferskvandsfisk” fra 2012 kan man læse om, hvordan der med stor sandsynlighed er en oprindelig bestand af sandart i Haderslev Dam og Fjord. Lige siden dengang har foreningen drømt om at få genrejst bestanden, slutter Erik Tveskov.

 

Havørred - Refleksioner på kysten