DSF RYKKER FOR SØERNES ROVFISK

DSF har netop lanceret en kampagne for at stoppe erhvervsfiskeriet på vores søer – ”Garnfrisøer.nu”

– Det største problem for lystfiskeriet efter rovfisk på vores store søer er erhvervsfiskeriet, siger Torben Kaas – formand i DSF. – Lodsejernes ret til erhvervsmæssigt fiskeri på søerne er uden begrænsninger, så en lodsejer kan lovligt fiske en sø helt i bund uden andre konsekvenser end en forstyrret økologi i søen.

– Reglerne for fiskeri med redskaber på søerne stammer fra en anden tid, hvor fiskeriet var mindre effektivt og behovet for madtilskud fra søerne var større. I dag indebærer fiskeriet en meget begrænset indtjening for lodsejerne eller deres fiskere, men det ændrer ikke ved, at fiskeriet fortsat ikke bare er tilladt men er helt ureguleret. Nogle steder holder erhvervsfiskere rovfiskebestandene på kunstigt lave niveauer. Andre steder dukker en erhvervsfisker op med års mellemrum, tømmer søen i løbet af få uger og venter så et antal år, indtil han kan starte forfra.

– Danmarks Sportsfiskerforbund vil nu sætte lys på det problem og arbejde for at få ændret reglerne for redskabsfiskeri på søerne, så vi kan genoprette og bevare sunde bestande af rovfisk i vores søer til gavn for søerne og til gavn for lystfiskerne. Gennem kampagnen ”Garnfri søer” vil forbundet med informationsaktiviteter og politisk arbejde lægge sine kræfter i, at den anakronisme, som erhvervsfiskeri i ferskvand er, bliver til historie, slutter Torben.

Det bliver spændende at følge denne nye linje fra DSF, der gennem mange år har ydet meget lidt for dansk søfiskeri. Her på fiskogfri.dk vil vi selvfølgelig løbende holde dig orienteret om, hvad dette initiativ kommer til at udmønte sig i.

 

Hvidovre Sport

 

Med DSFs nye formand Torben Kaas er der gode udsigter til en kurs, hvor DSF i højere grad arbejhder for de danske søfiskere også.

Med DSFs nye formand Torben Kaas ved roret, er der gode udsigter til en kurs, hvor DSF i højere grad arbejder for de danske søfiskere også.