DTU AQUA: ER MANGEL PÅ UDBUD AF FORSKNING LOVLIG?

Er Fiskeristyrelsens øremærkning af penge til DTU Aqua lovlig? Dette relevante spørgsmål blev forleden rejst i fagbladet Forskerforum – mere specifikt i en sag om EU-midler til fiskeriforskning. Forskerforum har via aktindsigter afsløret, at Københavns, Aalborg og Århus Universitet har klaget over øremærkning af forskningspenge til DTU Aqua, hvor fx KU ifølge aktindsigten ”ønsker en forklaring, herunder på hvordan forskelsbehandlingen af de danske universiteter er lovlig”. Selvom sagen her drejer sig om forskning i erhvervsfiskeri, så er der en helt åbenlys parallel til fordelingen af lystfiskernes Fisketegnsmidler, hvor forskningsprojekterne i både salt- og ferskvand heller ikke kommer i udbud – med risiko for, at man betaler alt for meget – for for lidt. Mange af de forskningsprojekter, som DTU Aqua har monopol på, kunne præcist lige så godt være udført af forskere fra private virksomheder eller andre universiteter – og måske oven i købet både bedre og billigere.

”… DTU får opgaverne, fordi DTU-forskerne er mere positive over for trawlfiskeri end deres kolleger på andre universiteter.” Sådan lyder det i indledningen af artiklen på Forskerforum. I artiklen hedder det endvidere: ”… ministeriet har fortsat tætte bånd til den tidligere sektorforskningsinstitution (DTU Aqua, red.). Lidt for tætte, lyder det fra kritikerne, der mener, at DTU Aqua får særbehandling og unfair konkurrencefordele, når Fiskeristyrelsen udbyder forskningsopgaver. Opgaverne ender med at blive udført dårligere og dyrere, end hvis der havde været fri og fair konkurrence. De øvrige universiteter og private aktører burde have lige muligheder for at vinde opgaverne, siger kritikerne”.

Og her rammer Forskerforum hovedet på sømmet. For hvis forskningsprojekter bliver dyrere og dårligere på grund af manglende konkurrence, så betyder det omvendt, at hvis man lavede systemet om – ja så ville man øge chancerne for at få bedre forskning samt mere natur og flere fisk for pengene. Og det er vel det vi alle ønsker? Hvis man virkelig vil noget godt for de danske fiskebestande, er der således behov for at Danmarks Sportsfiskerforbund og brancheorganisationen Dansk Lystfiskeri, som repræsenterer det danske lystfiskeri i paragraf 7 udvalget, tager tyren ved hornene: Der er akut behov for, at få uvildige juridiske eksperter til at afklare følgende spørgsmål: Er DTU Aquas monopol på lystfiskernes Fisketegnsmidler – samt måde at omgå almindelige udbudsregler – lovlig og/eller hensigtsmæssig? Og – sikrer den et system, hvor vi får mest muligt natur og fisk for pengene?

I artiklen har Forskerforum bedt Jens Fejø, professor emeritus, dr.jur. på CBS læse sagsakterne og forholde sig til, om Fiskeristyrelsen har overtrådt lovgivningen: ”Han er ikke i tvivl om, at Fiskeristyrelsen har overtrådt loven, da EU-midler som hovedregel skal udbydes i fri konkurrence, hvis det overhovedet er muligt, og der ikke udtrykkeligt er taget forbehold”. Spørgsmålet er så – hvis Fiskeristyrelsen ikke er blege for at bryde loven i dette tilfælde – hvad så med manglen på konkurrence om forskningsprojekterne lavet for Fisketegnsmidler? Hvis ingen udfordrer denne praksis og får det lavet om – ja så er der i hvert fald ingen udsigt til bedre forskning, mere natur og flere fisk for vores Fisketegnsmidler, som der i forvejen ikke er for mange af.

DTU Aqua har ikke ønsket at udtale sig om sagen.

Du kan læse hele artiklen på Forskerforum her.

ILLUSTRATION: JESPER FOHRMANN

 

Grejxperten