Ulkeundersøgelser i Susåen 

Den hvidfinnede ferskvandsulk blev erklæret uddød i midten af 1900-tallet efter en række voldsomme forureningsulykker i Susåen, der var det eneste kendte levested herhjemme. I de sidste par år er hvidfinnede ferskvandsulke fra Sverige blevet udsat i et forsøg på at genskabe bestanden. Udsætningen er sket i et samarbejde mellem bl.a. Næstved Kommune og Fyns Laksefisk, og det er en del af et såkaldt EU Life-projekt, der skal skabe mere liv i Susåen. Nu vil Statens Naturhistoriske Museum i samarbejde med Næstved Kommune undersøge, hvordan de udsatte ulke klarer sig, om de er begyndt at yngle, og om de spreder sig i å-systemet. Henrik Carl fra Fiskeatlasset på Statens Naturhistoriske Museum, der deltager i undersøgelserne sammen med kollegaer og en specialestuderende fortæller: – Mandag havde vi et opstartsmøde ved Susåen, og med et par ketsjere lykkedes det hurtigt at fange et par flotte ferskvandsulke, hvilket lover godt for fremtiden. Der blev også fanget en flot elritse – en anden art der udsættes i åen, da den oprindelige bestand er uddød. Elritsen er også en art, vi vil følge tæt, bl.a. fordi den er vært for larverne af den tykskallede malermusling, som også er udryddelsestruet. Undersøgelserne løber i første omgang henover det næste år. 

 

Tohatsu