DM I SURFCAST STOR SUCCES

– Surfcastingsektionen under Danmarks Sportsfiskerforbund har her i weekenden afholdt DM på Vestkysten ved Høfte Q nær Fjalltringe, fortæller Jim Pedersen fra klubben. – Det er en fantastisk strækning med god dybde tæt på land og parkering lige ned til vandet.

– Vi var 21 mand, som stod på faste pladser med 100 meters mellemrum. Halvvejs inde i konkurrencen byttede vi pladser efter en fastlagt plan. På den måde undgik vi, at lodtrækningen om pladsen blev en alt for afgørende faktor. I alt blev der fanget 63 gode skrubber, som var dejlig tykke og velnærede. Den længste skrubbe var 37 cm. Og som en særlig bonus fangede Bue Poulsen en flot torsk på 52 cm (ovenfor). Af den samlede fangst, er det meget tydeligt at se, hvor stor betydning lokalkendskab har. De fire bedst placerede har alle Vestkysten som deres hjemmebane.

– Næste dag var der konkurrence i længdekast – eller ”casting” som vi kalder det. Her var det helt suverænt Bue Poulsen, der kastede dagens længste kast på hele 216 meter! Den samlede vinder ved DM 2023, blev fundet ud fra en særlig udregning af begge dages indsats, og den vinderen blev igen i Tage Nielsen.

– Til næste år afholdes DM’et øst for Storebælt, og da det er et åbent arrangement, så kan alle deltage. Så måske var det noget for dig? Følg med på Dansk Sufrcastingklubs hjemmeside her.

 

Jans Lystfiskershop

 

 

 

Vinderne i fiske- og kastekonkurrencen. 1. plads Tage Nielsen (t.h.) på 2. pladsen kom Peter Ø. Jensen (midt) og på 3. pladsen kom Per Højsgård (tv).

Vinderne i fiske- og kastekonkurrencen. 1. plads Tage Nielsen (t.h.) på 2. pladsen kom Peter Ø. Jensen (midt) og på 3. pladsen kom Per Højsgård (tv).

 

Jim Pedersen med en fin rødspætte.

Jim Pedersen – forfatteren til teksten – kan bare det der med de flade.