WRFC10: NY MODEL FOR LYSTFISKERNES PÅVIRKNING AF TORSKEBESTANDENE PÅ VEJ

I 2016 indførte man baglimit på torsk fanget i blandt andet Øresund – nemlig tre fisk pr. mand/dag i gydesæsonen og fem torsk per mand/dag udenfor. Årsagen var en tysk undersøgelse, der på baggrund af matematiske modeller viste, at lystfiskernes fangster udgjorde en ret markant del af de samlede torskefangster fra den vestlige bestand af Østersøtorsk – hvori Øresund er inkluderet (se nedenfor).

Som det sidste oplæg i dag på WRFC10 Online gav Kevin Haase sammen med Toine Aarts, Robert Arlinghaus og Willie Van Emmerik deres bud på en ny og noget mere præcis form for matematisk model, der ifølge forskerne vil kunne give et mere realistisk og præcist billede af lystfiskernes påvirkning af torskebestandene i den vestlige Østersø. Den nye model vil sikkert også kunne bruges til impact-estimater på andre typer af fiskebestande.

Vi følger naturligvis op på dette her på Fisk & Fri, når de nye modeller bliver publiceret. Det bliver spændende at se, om det får nogen indvirkning på de danske lystfiskeres kvoter.

 

Hvidovres Sport

 

De tyske undersøgelser har vist at lystfiskerfangede torsk udgør en betragtelig del af de samlede torskefangster. Af samme årsag skal disse regnes med i kvoteberegningerne på samme vis som erhvervsfiskierfangede torsk.

De tyske undersøgelser har vist, at lystfiskerfangede torsk udgør en betragtelig del af de samlede torskefangster. Af samme årsag skal disse regnes med i kvoteberegningerne på samme vis som erhvervsfiskerfangede torsk.

 

Torskefanger i Østersøen

Som det ses har turbådene haft en nedgang siden indførslen af baglimits i 2016. Hvorvidt det så skyldes generelt mindre fangster og dermed mindre søgning på fiskeriet – eller fangstbegrænsningen i sig selv – vides ikke.