EU vedtager ny lov: Slut med superrealistiske agn

Når den nye Dyrevelfærdslov træder i kraft den 1. januar 2021, bliver det med endnu en rettelse, der læner sig op ad Dyrevelfærdslovens nye §1, der anser dyrene som sansende væsner i lovens formålsparagraf.

Herunder mener EU, at dyrene – heri blandt fisk – også anses som tænkende væsner, der også føler skam og flovhed. Derfor indfører man en ny tilføjelse i loven, der forbyder brugen af agn til fiskeri, der efterligner rigtige fisk for meget.

I de senere år har man set flere og flere agnproducenter, der 3D-scanner rigtige fisk, og derefter udvikler en meget naturtro efterligning til brug som agn i lystfiskeri. Det er nu slut. Pr. 1. januar 2021, er det nu forbudt at fiske med disse naturtro agn. Årsagen er, at forskere under længere tids studier har fundet ud af, at fisk også føler skam og flovhed. Under catch and release fiskeriet efter bl.a. gedder, er det observeret under disse studier, at fisk blive flove over at være bidt på krogen. Der er tilmed observeret en form for mobbekultur blandt visse grupper af fisk, når en fisk er blevet fanget og sat ud igen, hvilket kan føre til nedsat reproduktionsevne.

EU vil, inden årets udgang, lave en specificeret liste over de kriterier et agn skal opfylde, for at overholde loven. På nuværende tidspunkt, ved vi, at der er tale om formen på agnen, men også farver og udsmykning spiller en stor rolle. Listen vil komme i høring over sommeren, hvor lystfiskerne vil få mulighed for at gøre indsigelse på hvilke agn, de bare ikke kan undvære.

På Fisk og Fri vil følge sagen nøje, og selvfølgelig holde jer løbende opdateret.

 

Friluftsland