Der er masser af fiskevande rundt om i landet som er lettilgængelige og ikke stiller de store krav til fiskegrejet. Her er det en glad juniorfisker ved en af de mange Put & Take søer, som findes rundt om i landet. 07.10.09 – BØRN I DAG kommer mindre end halvt så meget ud i naturen, som deres bedsteforældre gjorde. Nutidens børn bruger i stedet tiden inden døre foran TV og computer eller på organiserede fritidsaktiviteter. Det viser Danmarks Naturfred-ningsforenings Gallupundersøgelse "Natur i generationer". Den konkluderer at kun en fjerdedel af vor samtids børn kommer ud i naturen hver dag i sommerhalvåret, og når børnene endelig kommer ud, sker det som oftest som et led i planlagte familieferier.

– Vores børn skal meget mere ud i naturen på egen hånd, uden at de voksne overvåger dem. Naturoplevelser giver ikke kun børn udfordringer og glæde, mens børnene er i naturen. Natur-oplevelser giver kloge, sunde og glade børn og er ligeså vigtige for vores børns trivsel og ud-vikling som søvn, sund kost og motion, siger Ole Laursen, leder i Danmarks Naturfredningsfor-ening.

I stedet for at gøre brug af og drage nytte af de mange naturressourcer, som findes herhjem-me, holdes børnene indendørs af TV, computere og spilkonsoller. Herudover er børnene meget længere i diverse institutioner og deltager i flere organiserede fritidsaktiviteter, og det har vis-se åbenlyse ulemper.

– Fortsætter udviklingen, vil der ikke gå lang tid, før vi ser det sidste barn i skoven, og det er et stort problem både for børnene og for naturen. Alt peger på, at børn, der får mulighed for at knytte sig til naturen i barndommen, vokser op som ansvarsfulde benyttere og beskyttere af naturen. Derfor er vores undersøgelse vigtig for DN’s arbejde med børns forhold til naturen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

For at få flere børn ud i naturen, lancerer Danmarks Naturfredningsforening 400 naturoplevel-ser til alle årstider og aldre i løbet af 2009 og 2010. Fra i dag kan de første naturoplevelser hentes på www.naturkatapulten.dk. Du kan dog også tage sagen i egen hånd. Hvad med fx at tage børnene med en tur til den lokale sø, mose eller å for at fiske en gedde, aborre eller skal-le? Eller hvad med en tur i én af de mange put & take søer, som findes rundt om i landet? På Fisk & Fri’s hjemmeside finder du en lang liste over mange af de Put & Take vande, der er strøet med rund hånd ud over det danske landskab. Du finde listen her.

Galluprapporten Natur i generationer kan du læse her, og yderligere materiale – såsom bag-grundsdata, film, pressefotos og tidligere undersøgelser kan du finde på www.naturkatapulten.dk.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This