Fra Lillebælts strømfyldte pladser i nord til Genner Bugts hotte vinterpladser i syd byder Sydjyllands østkyst på et mangfoldigt og spændende fiskeri. Følg med Simon Gad og få masser af inspiration til landets sydvestlige kystperler.

Af Simon Gad

Det lange muslingerev ved Sandskær holder i perioder mange fisk, som kommer helt op på det lave vand.

Det lange muslingerev ved Sandskær holder i perioder mange fisk, som kommer helt op på det lave vand.

ØSTKYSTEN af det sydlige Jylland kan virkelig diske op med et spændende og udfordrende fiskeri, som uanset årstid, fisketemperament og valg af metode er et besøg værd. Mod nord ligger det strømfyldte Årøsund, hvor den første plads, Råde Hoved ligger lige i nærheden. Længere mod syd finder man det skønne område omkring Halk, med den flotte bøgeskov, som majestætisk troner op bagved den imponerende kystklint. Nedenfor denne, praktiseres noget af det mest udfordrende og spændende fiskeri i landsdelen. Endnu længere sydpå strækker endnu en markant pynt sig ud i Lillebælt – nemlig området omkring Sønderballe Hoved. Her er der noget for alle lystfiskere, fra familiefaderen der skal ud og lufte familien og overliste lidt flade til den mere determinerede ørredfisker, der går sine egne veje ud mod spidsen og håber på det bedste. Sidst, men ikke mindst, er der længst mod syd strækket inde i den dybe Genner Bugt, hvor der hver vinter dyrkes et forrygende fiskeri efter smældfede grønlændere.
Her får du en gennemgang af områdets toppladser, samt indsigt i hvornår og hvordan du bedst fisker dem: Go tur til østkysten af Sydjylland.

RÅDE HOVED finder du vest for Haderslev og lidt syd for Årø. Det er en skøn havørredplads, hvor der virkelig er muligheder for at gøre nogle gode fangster. Man finder nemmest herud, ved at man fra Haderslev kører mod Årøsund. Når man er kommet igennem den lille landsby Hajstrup, drejer man til højre ad Øsby Næsvej. Herefter drejer man til venstre ad Raade Bygade, og i det efterfølgende t-kryds drejer man nu til venstre, hvor man finder parkeringspladsen ved stranden.

Umiddelbart neden for parkeringspladsen ligger selve Råde Hoved, hvor et rev strækker sig ud. Her kan der til tider trække en god strøm, og man bør i første omgang vælge at blive inde ved kysten og foretage nogle kast ud langs revkanterne, da havørreden ofte søger rundt i strømlæet. Giver det ikke kontakt, kan man forsøge sig med nogle kast i vifteform fra bunden af revet inde ved kysten, for at præsentere agnen fra en anden vinkel. Når du er sikker på, at der ikke er nogen fisk inde foran, bevæger du dig stille og roligt ud på revet, mens du affisker. Revet fisker godt det meste af året, og er vel nok det sikre bud på en plads, der giver havørred på tasken.

Odden på nordsiden af Kalvø fisker godt hele året.

Odden på nordsiden af Kalvø fisker godt hele året.

Hvis selve revet ikke giver noget, er det muligt at dyrke et udfordrende vadefiskeri mod højre langs de høje skrænter. Udfordringen ligger i bundforholdende, der består af små og mellemstore sten med store tangskove indimellem. Spredt ud over strækket ligger også nogle store sten, som det godt kan betale sig at affiske ekstra grundigt. Der kan være læ bag disse sten og særligt på de dage, hvor der er meget strøm i vandet, er disse spots gode.

En tredje og sidste mulighed er at gå mod venstre og fiske ind i en forholdsvis lavvandet bugt med en del sand afbrudt af ålegræsbælter. Der er her tale om vadefiskeri langt fra land, hvor man opsøger fiskene. I det tidlige forår, når solen får magt, og vandtemperaturen begynder at stige, kan bugten være rigtig giftig. Støder man på fisk her, er det med at holde sig til, da der sagtens kan være flere i området. På denne årstid går fiskene nemlig gerne i stimer. Bugten er en oplagt plads for flue- og bombarda-fiskere, der kan præsentere sin flue i det lavvandede område.
Alt i alt er Råde Hoved en super plads, hvis eneste minus er, at man sjældent har strækket for sig selv.

Fluefiskeriet mellem Haderslev og Aabenraa kan mange gange være det helt rigtige, som denne fine overspringer vidner om.

Fluefiskeriet mellem Haderslev og Aabenraa kan mange gange være det helt rigtige, som denne fine overspringer vidner om.

HALK HOVED ligger et stykke længere sydpå og er endnu en topplads til havørred. Selvom der et stykke at gå, før man er fremme, er det oftest besværet værd.
Fra Haderslev finder man lettest herud ved at køre mod Årøsund, ligesom ved den foregående plads. Når man kommer til Starup, følger man nu skiltningen mod Hejsager, hvorefter man inden man når helt til Hejsager, kører til højre ad Halkvej. Fra Halkvej følger man nu skiltningen ud mod stranden, hvor der er parkeringsmulighed.

Fiskeriet kan påbegyndes umiddelbart neden for parkeringspladsen, men det bedste fiskeri begynder mod venstre, hvor skrænterne begynder. Chancerne for fisk stiger i takt med, at man nærmer sig selve Halk hoved, der ligger små to kilometer nede af kysten. Pladsen kendetegnes ved en del pynter og smårev, som alle bør affiskes grundigt. Dybden er varierende og bunden ligeså. Der er alt fra svajende tangbuske på sandbund til områder med små stenrev på en småstenet bund med store sten indimellem, hvilket giver havørreden mange muligheder for at vælge jagtmarker. Dette er også ensbetydende med, at der som regel altid er fisk i området, så fisk koncentreret når du endelig er her.

Den nordlige side af Kalvø byder på masser af spændende pladser.

Den nordlige side af Kalvø byder på masser af spændende pladser.

TORMAJ er navnet på en af de mere naturskønne pladser. Den ligger midt imellem Haderslev og Aabenraa og kaster undertiden rigtig fine havørreder af sig. Det er en lettilgængelig plads, da man kan parkere helt nede ved vandet, og fiskestrækket faktisk begynder umiddelbart nedenfor parkeringen.

Man finder lettest herud ved, at man fra Haderslev kører af rute 170 mod Aabenraa og efter et stykke tid drejer til venstre mod Sønder Vilstrup. Herefter er der skiltning mod Tormaj, hvor der kan parkeres på en lille parkeringsplads helt nede ved stranden.
Der er bagvedliggende skrænter på begge sider af parkeringspladsen, og det kan godt genere fluefiskeren lidt, men det er ikke værre, end at de må lidt ud i havstokken for at kastet fungerer. Mod nord er bunden kendetegnet ved store og mellemstore sten og en del tangformationer, samt god dybde tæt under land. Mod syd er der tale om et mere sandet stræk, som bliver brudt af store sten og enkelte tangskove. Havørreden træffes sporadisk mod syd, men er mere talrig på strækket nordover.

Det er forholdsvis nemt at udse sig »hotspotsene« på det sandede stræk mod syd, og derfor tager jeg altid og fisker dette stræk af som det første. Herefter koncentrerer jeg mig om strækket mod nord resten af fiskedagen.
Jeg har haft godt fiskeri i for­årsmånederne, men har snakket med andre lystfiskere, der også fanger fisk her i efterårsmånederne. Fiskeriet dør lidt ud i sommermånederne, men selvfølgelig er der altid muligheder.

Man finder ofte havørrederne på kanten til sandet langs de sydjyske kyststræk.

Man finder ofte havørrederne på kanten til sandet langs de sydjyske kyststræk.

SØNDERBALLE HOVED, straks nord for Genner bugt, indbyder lystfiskeren til skønne dage i havstokken. Den store brede landtange strækker sig ud og er let at kende. Her kan dyrkes de fleste former for fiskeri, og uanset om man er til havørreder eller fladfisk, så kan alle være med og blive ramt af fiskelykken.

Fra Haderslev kører man igen mod Aabenraa af rute 170. Herfra kører man til venstre ud mod Genner. Ved kirken i Genner drejes der nu ud mod Sønderballe og herfra videre ud mod Sønderballe Strand, hvor der kan parkeres helt nede ved vandet.

Neden for parkeringspladsen og 500 meter mod venstre er der ret dybt vand inde under land. Her er bunden karakteriseret ved en del sand og småsten, som primært er levested for skrubber og isinger – nogen endda i rigtig pæn størrelse. Derfor er Sønderballe Strand også en velbesøgt plads for bundmedefiskere.

Strækket ved Sønderballe Strand kan i sæsonen også kaste pænt med hornfisk af sig. Derfor er strækket neden for parkeringspladsen også et oplagt pladsvalg, hvis man skal have familien med ud på et par timers fiskesjov. Der er ikke langt at gå, og specielt i forårs og sommermånederne er der mulighed for at fange mange forskellige arter.

Går man i stedet mere målrettet efter havørred, så er området mod højre, og de godt to kilometer ud til selve Sønderballe Hoved, det rette revir. Umiddelbart efter den smukke bøgeskov starter, påbegyndes fiskeriet. Og man kan fortsætte ud til spidsen, som ligger et stykke ude i horisonten. Dybden er moderat, og bunden er præget af store skove med blære- og savtang med mellemstore rullesten indimellem. Fisker man med blink eller wobler på strækket, skal man vælge en let agn med stor bæreflade. Det oplagte valg er bombarda med flue, som kan fiskes langsomt hen over tangskovene uden fare for bundbid.

Fluefiskeren har vanskelige forhold her grundet skoven, der i bagkastet strækker sig helt ned til vandkanten. Har man hang til fluestangen, kan man i stedet vælge at tage skovvejen ud til selve Sønderballe Hoved, hvor fiskeeventyret venter. En lille lækker plads finder fluefiskeren i den lille bugt umiddelbart inden spidsen. Med bøgeskoven i baggrunden, skal man vade lidt ud i vandet for at komme fri for grene, men så er der også chance for fine fiskeoplevelser. Bugten holder næsten altid på en ørred eller to.

Vel fremme ved selve hovedet er der optimale forhold for såvel flue- som spinnefiskeren. Vandet er generelt lidt dybere herude, og der ligger nogle rigtig store sten spredt ud i området. Der kan være en del strøm i området, som i sommermånederne kan give rigtig godt fiskeri på spidsen. De smukke storplettede ørreder kommer i ly af mørket og søger mod de iltrige strømpladser i jagten på bytte. Store mørke streamende fluer eller mørke højtgående woblere der laver en tydelig silhuet mod den lyse sommerhimmel, er guf for de sydjyske sommerørreder.

Efterårsguf til de sydjyske havørreder.

Efterårsguf til de sydjyske havørreder.

VED SANDSKÆR i den sydlige del af Genner bugt, kan der opleves et rigtig fint fiskeri efter havørreder. Parkeringen finder man ved Sandskær Camping, og herfra går man de 200 meter ned til kysten. Det første, der møder en, når man kommer ned til vandet, er en lille »havn« til højre. Her er det muligt at vade lidt ud og fiske området af, inden man fortsætter lidt længere hen langs kysten og møder en sandrevle, hvorfra et langt muslingerev strækker sig ud. Dette rev er helt sikkert det mest interessante revir i området, og man skal sørge for at fiske det grundigt igennem. På højre side af revet ind mod den lille havn er der temmelig lavvandet, hvorfor man bør vælge lette agn eller fluer. Et godt tip er at fiske bugten igennem efter nogle dage med sol og stille vejr, så er det lave vand varmet op, så der kommer liv i havørredens byttedyr. Ellers foregår det mest interessante fiskeri på revets vestlige side, hvor man med fordel kan fiske revkanterne af hele vejen ud til spidsen. Der er ikke grund til at vadefiske, da havørreden ofte kommer med helt ind på 30-40 centimeter vand, inden den hugger. Jeg har tit oplevet, at mit lille blink eller flue er blevet taget få meter fra stangspidsen.

Revet fungerer som en magnet for havørreden, der tiltrækkes af det friske vand, som iltes igennem af strømmen i området. Gode dage ved Sandskær kan opleves, når vinden er i vest, og den må gerne være op til jævn, så byttedyrene hvirvles op. Desuden giver det god bevægelse i vandet, der presses ind mod revet. Den gode dybde på den vestlige side af revet betyder, at man godt kan bruge endegrej op til 20-22 gram, uden at fange bunden.

DYBVIG BUGT OG ODDE er en fin og alsidig plads. Giver revet ingen fisk, kan man forsøge sig længere mod venstre ind i Dybvig Bugt. Her er der dybt vand under land, og det er temmelig vanskeligt at vadefiske, men det er så heller ikke nødvendigt. Bliv på stranden, når du bevæger dig nedefter. Bombardafiskeri med flue, hvor man kan præsentere fluen i områdets ålegræsbælter og tangskove er super effektivt. Man kan fortsætte helt om til Dybvig Odde, som også er en topplads til havørreder.

 

Friluftsland

 

Går du efter kysttorsk så kan Dybvig Bugt og Odde være gode pladser grundet det dybe vand. Prøv med langtkastende endegrej, så kan du indimellem være heldig at støde på en af de smukke tyk­sakker. Vil du fiske lidt mere målrettet efter torsken, så vil jeg anbefale, at man forsøger sig i oktober – december, hvor vandet begynder at blive lidt koldere. En god tung og langtkastende kystwobler med en sløv, vuggende gang i vandet, fx sandgrævlingen eller fynbowobleren i røde og gule farver, er uovertruffende til torsken.

De seneste sæsoner er det blevet populært at fiske med Gulp, og det kan også være vanvittig effektivt til torsken på denne plads. Et synkende bombardaflåd på 20-25 gram med en synkende forfangsline på cirka to meter og en cirkelkrog agnet op med Gulp er et super rig til torskefiskeri. Indspinningen skal være så langsom, at det lige præcis ikke sætter sig i bunden.

KALVØ finder du længst inde i Genner Bugt. Den lille hyggelige ø kan nås ved at køre over en dæmning, og man kan parkere bilen på havnen. Ved dæmningen og det lille udløb på øens vestlige side er der fredet, så start fiskeriet på odden i øens nordlige ende. Her ligger der en super havørredplads, som fisker godt det meste af året. Kast ud mod sejlrenden over det dybe og strømfyldte vand. Bunden er spækket med små og store sten samt tangskove, som tiltrækker byttedyr og med dem havørreder.

Sommeraftenerne, hvor man fisker lidt ind i mørket, er oplagt til denne plads, og chancen for at opleve et rigtig godt fiskeri er stor.

Der er også muligheder for fisk langs hele øens østlige side, som man kan fiske igennem i løbet af et par timer. De seneste år har der i Genner Bugt og på Kalvø været et forrygende vinterfiskeri, og det er da også årstiden, der skal fremhæves på denne plads. Bombarda- eller fluefiskeri med de klassiske vinterfluer som fx Polar Magnus, Flammen og forskellige pink rejefluer, er den rette medicin til vinterørrederne.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This