Erhvervsfiskeri efter laks på åbent hav udfases nu i Sverige. I 2013 er det forbi. Dermed får den vilde og truede bestand af Østersø en håndsrækning. 22-12-11 – DER HAR VÆRET HÅRD kamp om det indtil flere gange i Sverige. Nu er det en realitet. Det svenske erhvervsfiskeri på åbent hav efter den truede Østersølaks udfases i 2013. Det er slut med erhvervsfiskeri på åbent hav efter laks – til stor gunst for den vilde bestand af Østersølaks.

Det er lige blevet en realitet. Beslutningen er en håndsrækning til den truede Østersølaks, der dermed får en mulighed for at komme på fode igen.

I stedet iværksættes et kystnært erhvervsfiskeri på lokaliteter, hvor man er i stand til at skelne mellem stærke og svage bestande af Østersølaksen. Målet er naturligvis at skåne de udsatte bestande. Det kan man ikke på åbent hav, men derimod i de kystnære områder ifølge svenskerne.

Svensker mener, at beslutningen også vil påvirke sportsfiskeriet i elvene i en positiv retning.

Det er den svenske Hav- och Vattenmyndigheten, der har truffet beslutningen.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This