Thorkil-Foldager

SU-formand, Thorkil Foldager ved vandet.

SU’s kommentarer til fødevareministerens lovforslag om forbud mod fiskeri med levende agn:

På baggrund af fødevareminister Dan Jørgens forslag om at indføre forbud mod fiskeri med levende agn, vil bestyrelsen i Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg, i det daglige kaldet SU, udtrykke sin store misbilligelse med forslaget.

SU repræsenterer ca. 40 lystfiskerforeninger på Sjælland og dermed små 3000 medlemmer. Vi kan ikke med god ret påstå, at bestyrelsens synspunkter er dækkende for alle vore medlemmer, men det er vores helt klare opfattelse, at vore holdninger deles af et meget stort flertal af medlemmerne.


SUs bestyrelse er valgt af medlemmerne til at varetage deres interesser, og som sådan at udtale sig på SUs vegne, blandt andet i sager som dette lovforslag.

Blandt især Sjællandske lystfiskere har der gennem lang tid været tradition for at fiske med levende agn efter søernes rovfisk. Denne tradition ser vi nødigt stoppet af et, efter vor mening, meningsløst lovforslag med nedenstående begrundelser.

Baggrunden for fødevareministerens ønske om at indføre et forbud mod fiskeri med levende agn, skyldes blandt andet udtalelser fra Dyreetisk Råd, om hvorvidt fisk kunne føle smerte, hvilket aldrig er påvist. Beklageligvis har Dyreetisk Råds synspunkter fået tilslutning fra Danmarks Sportsfiskerforbund DSF, som efter vores opfattelse på ingen måde repræsenterer flertallet af lystfiskere.

SU forstår slet ikke, hvad der er fødevareministerens ærinde med lovforslaget, som vi mener, er helt uden proportioner, når man betænker det forsvindende lille antal af levende agnfisk der anvendes til fiskeri efter rovfisk i vore søer, sammenlignet med de mange andre tilfælde, hvor fisk lider en voldsom død. Her kan blandt andet nævnes: Fiskeri med trawl, hvor tusindvis af fisk bliver mast ihjel, selvfølgelig vil der ikke komme forbud mod fiskeri med trawl – men hvor er proportionerne? Hvad med opfiskning af fredfisk i vore søer med baggrund i biomanipulation, hvor fiskene opsamles og må lide kvælningsdøden i store baljer, selvfølgelig vil opfiskningen ikke blive stoppet – men hvor er proportionerne? Hvad med de tilladelser der på det seneste er givet til sandsugning i Øresund, og hvor fiskene hermed berøves deres naturlige levepladser, sandsugningerne vil formentlig fortsætte – men hvor er proportionerne? Og der kunne nævnes mange flere urimelige forhold som kontrast til det lovforslaget.

SU har slet ikke fantasi til se, hvad hensigten med lovforslaget er, og spørgsmålet er, hvad bliver det næste? Forbud mod fiskeri med orm, børsteorm eller mider, Det er nok kun fødevareministeren, der har fantasi til at besvare det spørgsmål.

Skulle fødevareministerens lovforslag blive vedtaget vil SU naturligvis opfordre sine medlemmer og alle andre lystfiskere til at overholde den nye lovs ordlyd, selvom vi er uenige i præmissen, ligesom vi allerede overholder gældende fredningsbestemmelser og regler om mindstemål. Vi behøver altså ikke at få trukket yderligere meningsløse lovforslag ned over hovedet. Lad det være op til den enkelte lystfiskers egen etik og moral at udøve sit fiskeri, når det gælder brug af levende agnfisk.

Thorkil Foldager

SU Formand
www.fiskeren.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This