Kysten emmer af forår, og der bliver fanget fint med fisk de fleste steder. Et af dem er Mariager Fjord:

– Onsdag trodsede min makker og jeg vinden og tog en tur i Mariager Fjord, fortæller Martin Møller. – Jeg kørte ned et par timer før min makker kom, og startede ud på sydsiden uden held. Herefter kørte jeg over på nordsiden, da Thomas kom.

– Her fik vi fisket et langt stykke af i smukt forårs vejr, fortsætter han. – Vi var dog tæt på at give op, da klokken var 14, fordi vi intet havde mærket eller set. Men – skulle dette virkelig og gå hen og blive min anden nultur i 2020?

– Vi besluttede os for at prøve Kongsdalen, inden vi kørte nord på igen, så vi kørte på syd på, for fisk ville vi have! Vi startede inde fra Kongsdal Havn og fiskede ud af. Ret opgivende blev vi dog enige om at holde for i dag. Men så skete der det, at Thomas så nogle måger længere væk, som cirklede rundt over det lave vand.

– Det skal vi se hvad er, sagde han. Vi gik der over, og det første vi så var en fisk på cirka 60 centimeter jage inde på 40-50 cm vand – blot to meter fra land. Den forsvandt dog ret hurtigt ud i dybet. Jeg gik så forbi en pynt og fiskede hen over det lave vand på modsatte side, og der så vi igen en stor fisk inde på det lave vand. Jeg kastede én gang til den, hvor den vendte sig efter blinket – og væk var den.

– Så kastede jeg et kort kast ud igen, og så var der flex. Vi blev enige om, at det nok var en falder, så den skulle nettes hurtigt, men den tog et par spring fri af vandet, før vi fik den i nettet. Og der lå så en flot tyk hanfisk, som stadig havde mærker fra vinterens gydning. Vi målte den til 65-70 centimeter og satte den hurtigt tilbage i sit rette element. Efterfølgende fik Thomas tre mindre fisk, så det blev en god dag endnu engang, slutter Martin sin beretning til Fisk & Fri.

Har du også haft en fantastisk dag ude ved dit fiskevand, så husk endelig at sende os en beretning og et foto til jb@fiskogfri.dk eller på sms til 30 70 02 36.

 

In-line Claw Fly by Jens Bursell

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This