Lige syd for trappen ved Geocenter har der været et stort skred. Skreddet, som strækker sig 50 meter ud fra kysten i en 75 meters bred halvø, vil formentligt efterlade en lang række af de nærtliggende fiskepladser ufiskbare i en længere periode.

Selvom det nye skred nok vil få amatørarkæologerne fra nær og fjern til at strømmet til møn, kan dette skred få katastrofale følger for den nyligt startede lystfiskersæson på Møn, men man kan dog rende i fantastisk fiskeri på kanterne af det farvet vand.

Læs mere her

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This