torsk

Fishing Zealand samt flere NGO’er og kommuner ønsker stop for sandsugning og bedre beskyttelse af Øresund. FZ, 14 danske og svenske kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt en række NGO’er sender fælles erklæring til den svenske og den danske regering om at beskytte naturen i Øresund.

Erklæringen opfordrer regeringerne fra de to lande, til at gå sammen og indgå en ny fælles aftale om en langsigtet beskyttelse af Øresund. I dag foregår der eksempelvis sandsugning, der giver store lokale skader på havbunden. I erklæringen står der bl.a. ”Sandsugning skal stoppes i Øresund”.

Gennem adskillige måneder har en lang række personer og organisationer haft et stærkt samarbejde med et fælles mål. Fælles for alle deltagende aktører er, at alle vil have en bedre beskyttelse af Øresund og at sandsugning stoppes. Gordon P. Henriksen og Fishing Zealand har været en del af denne proces sammen med bl.a. Danmarks Sportsfiskerforbund, og de håber på, at når nu så mange organisationer og kommuner på begge sider af sundet står sammen, at politikerne vil lytte – og vigtigere endnu, handle på anbefalingerne fra Fishing Zealand og DSF.

Gordon P. Henriksen udtaler, at han har set frem til i dag, hvor erklæringen offentliggøres og arbejdet med at sætte fokus på visionerne kan begynde.

Stærkt varemærke for hele Øresunds-regionen
Kommunerne og NGO’erne understreger i erklæringen, at formålet ikke generelt er, at lægge begrænsninger på erhvervs- eller fritidsaktiviteter på vandet, men at det skal foregå bæredygtigt. På den måde kan vi både bevare det mangfoldige liv i vandet og det kan samtidigt blive et stærkt varemærke for hele Øresunds-regionen. Et sundt sund til en millionbefolkning.

Af erklæringen fremgår det, at:

Formålet med en beskyttelse af Øresund er primært at langtidssikre den helt unikke og meget varierede natur, som findes i sundet. Øresund skal stadig kunne benyttes af både erhvervs- og fritidsbrugere, men de enkelte aktiviteter skal foregå på en skånsom og bæredygtig måde.

En fremtidig og mere effektiv beskyttelse af Øresund skal således sikre at både nuværende og kommende generationer får størst mulig glæde af den rene og varierede natur vi har i et meget tætbefolket og kraftigt benyttet område. Denne kombination udgør samtidigt et kæmpepotentiale for formidling af viden om havmiljøet og et stort potentiale for turisme.

Hele erklæringen er blevet præsenteret for miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen og kan læses her: Fælles erklæring om beskyttelse af Øresund.

Forældet beskyttelse
Det meste af Øresund er beskyttet af et trawlforbud fra 1932, lavet af hensyn til skibstrafikken i sundet. Det ønsker kommunerne og NGO’erne afløst af en beskyttelse begrundet i sundets rige og unikke samling af meget forskellige plante- og dyresamfund. Den store rigdom beror på de markante dybdeforskelle, og de varierede bundforhold og saltholdigheder i Øresund.

Her findes alt fra klippekyster over stenrev til sand- og blød mudderbund. Der er registreret over 500 større arter af bunddyr ved Helsingborg og over 100 fiskearter i sundet. Fiskearterne har samtidigt en naturlig størrelses- og aldersstruktur – noget der sjældent ses i danske farvande, hvor store og gamle fisk oftest er en mangel pga. trawlfiskeriet.

FAKTA:

Følgende kommuner og län i Øresundsvandsamarbejdet støtter op om erklæringen:

Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal, Höganäs, Helsingborg, Landskrona Stad, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Malmö Stad, Vellinge og Länsstyrelsen Skåne.

Følgende NGO’er står bag erklæringen:

OceanaFriluftsrådet, Fishing Zealand, Danmarks Sportsfisker Forbund, Øresundsfonden, Marinbiolog.se, Sea-U, Natürskyttsforeningen Skåne, ØresundsakvarietGreenpeaceWWFDanmarks NaturfredningsforeningDen Blå Planet.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This