Som afrunding på malle-debatten, der har kørt på www.fiskogfri.dk i august – har vi i september nummeret en stor artikel om ørredens historie i Danmark.

Maller og ørred har sameksisteret i årtusinder i en balance, som er mere naturlig, end det vi ser i dag, men som du kan læse, så er forskerne uenige om flere centrale spørgsmål vedrørende det biologiske vidensgrundlag – som for begge arter danner basis for rådgivning og udsætningstilladelser.

Der er aldrig én endegyldig sandhed – heller ikke indenfor videnskab: De kilder man vælger at benytte – eller ikke benytte, samt den måde man vælger at tolke dem på – er ikke altid ens. Selv blandt forskere vil der derfor altid være forskellige holdninger til, hvad der er rigtigt og forkert.

Spørgsmålet er derfor, hvorvidt det er optimalt, at DTU Aqua som den eneste videnskabelige instans i §7 udvalget, der fordeler vores fisketegnsmidler – tilsyneladende uden modspil – har monopol på at rådgive myndighederne om, hvad der er rigtigt og forkert? Er det sundt at de rådgiver til hvilken forskning, der skal laves, hvorefter de – uden konkurrence på pris og kvalitet – selv får alle administrations- og forskningsmidler? Javist – officielt set er det jo myndighederne, der træffer beslutningerne, men eftersom mange embedsmænd og politikere ikke nødvendigvis er eksperter i fisk, så siger det sig selv, at de i meget vid udstrækning lytter til den rådgivning de får.

Tiden er derfor moden til en debat: Er det helt fint, som det kører nu, og hvad er fordelene ved det? – Eller -vil naturen og dansk lystfiskeri få meget mere for pengene – plus en mere neutralt afbalancet rådgivning af myndighederne – ved at have flere forskellige forskningsinstitutter samt repræsentanter for dansk lystfiskeri med i §7 udvalget? Følg med på www.fiskogfri.dk samt vores facebook i den kommende tid.

Vel mødt i september udgaven af Fisk & Fri, hvor du kan læse om alt fra ørred og laks – til storgedder og havfiskeri.
Vi ses derude – Jens Bursell

 

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This