Ny undersøgelse fra DTU Aqua viser, at opgangen af laks i Skjern Å-systemet i 2019 var steget en anelse.  – 5.897 var opgangen ifølge DTU Aqua i 2019, hvilket er en lille stigning i forhold til undersøgelsen i 2017, hvor opgangen var 5.521 laks. Cirka halvdelen af de laks, som vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer fra udsætninger.

– Der er igennem de seneste årtier årligt udsat mere end hundredetusind ½- og 1-års laks i Skjern Å-systemet, hedder det på fiskepleje.dk. – DTU Aquas seneste undersøgelse viser, at det stadig er omkring halvdelen af de laks, der vandrer ind i Skjern Å, stammer fra disse udsætninger.

– Hvis laksebestanden i Skjern Å-systemet skal klare sig uden udsætninger, er der et særdeles stort behov for at genskabe faunapassage ved spærringer, så laksen får adgang til flere egnede gyde- og opvækstområder. Ligeledes bør genskabelse af langt flere nye egnede gyde- og opvækstområder i å-systemet have høj prioritet, slutter udmeldingen fra DTU Aqua.

Du kan læse meget mere om, hvordan undersøgelsen er udført – samt detaljerne i resultaterne her.

 

Friluftsland

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This