Som nævnt for nylig på Fisk & Fri er Københavns Universitet og Køge Sportsfiskerforening i gang med et større mærkningsprojekt af aborrebestanden i Køge Å og Tryggevælde Å. Indtil videre har fokus været på at mærke fiskene i Køge Å, og det har været en succes. Henrik Carl fra Fiskeatlasset, der deltager i projektet, fortæller: – Jeg var ved åen i går, og fiskeriet var helt fantastisk. Hele 147 fisk på op til knap 1500 g kom på land og blev forsynet med et lille nummereret mærke. Der var også to genfangster af mærkede fisk.

Status er nu, at der er mærket 632 aborrer i åen, og mærkningen fortsætter. Antallet af genfangster er stadig så lavt og svingende, at det er for tidligt at sige noget sikkert om bestandsstørrelsen, men på nuværende tidspunktet er et forsigtigt estimat cirka 15.000 aborrer over 25 cm. Det kan umiddelbart lyde af meget, men det er ikke flere, end at der er grund til at passe godt på dem. Projektets succes afhænger af indmelding af fangster fra bl.a. lystfiskere, så fanger du en mærket aborre, bedes fangsten indberettet på www.saltnfish.dk. Mærket må ikke fjernes, og forskerne beder om, at mærkede aborrer genudsættes. 

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This