Tangeværket er fortsat en håbløs forhindring for vandrende havørred og laks i Gudenå-systemet. 10.02.10 – GENOPRETNINGEN af Gudenåens naturlige løb ved Tangeværket ser ud til at blive sat på pause i mindst seks år, og østjyske politikere (og ikke mindst fiskere) er stærkt utilfredse. Det er statens høring af udkast til "Vandplan for Randers Fjord", der viser, at beslutningen om sikring af Gudenåens fri passage ved Tangeværket nemt kan blive skudt til hjørnespark. Vel at mærke et hjørnespark, der kan komme til at vare hele seks år – det fortæller Randers Kommune i en pressemeddelelse. Statens begrundelse er, at der er uklarhed om tolkningen af vandrammedirektivets bestemmelser og dermed om omfanget af krav fra EU til ændringer af forholdene ved Tange Sø.

Efter et møde mellem borgmestrene i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner – Henning Jensen Nyhuus, Jan Petersen og Kirstine Bille – samt seks østjyske folketingmedlemmer, er der enighed om at statens udkast til Vandplanen ikke er acceptabel. De østjyske politikere udtaler samstemmende stærk kritik af planen, der foreslår at udsætte genopretningen af Gudenåens frie løb til 2. planperiode (2016 – 21). "At udskyde problemstillingen omkring Tange Sø i yderligere seks år er fuldstændig uacceptabelt. Gudenåen skal ikke lide under problemer med fortolkning af bl.a. EU-krav," siger de og fortsætter: "Der bør snarest muligt tages initiativ til at skabe politisk enighed om at genoprette Gudenåen som et sammenhængende vandløb med fri passage fra Tinnet Krat til Randers Fjord."

I 2009 fjernede Skov- og Naturstyrelsen den næstsidste faunaspærring i Gudenåsystemet ved Vilholt Mølle. Derfor mangler der nu – som det eneste sted – at blive skabt fri passage for Gudenåens løb ved Tangeværket, før Gudenåen igen kan flyde helt frit. "Derfor giver det ingen mening at udskyde naturgenopretningen af Gudenåen yderligere" fastslår de østjyske politikere, og tilføjer: "Der skal som minimum skabes fri passage ved Tangeværket ved at etablere et langt omløbsstryg uden om Tange Sø, og det skal gøres snarest muligt."

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This