Foto: www.fiskepleje.dk

Foto: www.fiskepleje.dk

– De store stallinger bliver med stor sandsynlighed ædt af rovdyr, skriver.

DTU Aqua har igennem 4 år undersøgt lange strækninger af fire jyske vandløb for forekomst af stalling og bækørreder. Undersøgelserne har vist, at bestandene af både stalling og bækørred er mindre end ”normalt” og at meget tyder på at år-til-år overlevelsen for både ørred og stalling er ret dårlig.


Resultaterne tyder på, at de større fisk simpelthen forsvinder. Årsagen til dette siger resultaterne ikke noget om, men da der ikke fiskes ret meget (eller slet ikke) på de undersøgte strækninger, kan det ikke være lystfiskeri. De undersøgte vandløb, var i fin tilstand, med gode habitater og fin vandkvalitet og alle fiskene virkede sunde og raske. Derfor er det overvejende sandsynligt, at den dårlige overlevelse skyldes prædation. Her er skarv, odder og mink de mest oplagte kandidater. I dette notat fremlægges resultaterne fra 4 års undersøgelser og desuden suppleres der med resultater fra Kongeåen, der også viser dårlig bestandsudvikling hos stallingen.

Læs hele rapporten “Status for stalling og bækørred 2014” Af Niels Jepsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Læs mere om stalling i danske vandløb HER

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This