Der har for et par dage siden været et massivt spildevandsudslip fra Bornholms Andelsmejeri, som har forårsaget omfattende fiskedød i vandløbet og søen nedstrøms. Vi har fået en øjenvidne beretning fra Maja Sachs:

– Jeg bliver ringet op tirsdag morgen, fordi der er tegn på forurening i Præstemosen – en offentlig sø i Klemensker på Bornholm, fortæller Maja Sachs, der arbejder i Sport Dres på Bornholm. Man mener at “bunden var ved at vende”, fordi en hundelufter havde observeret mange fisk i overfladen der gispede efter luft.

– Da jeg et kvarter efter ankommer til Præstemosen gik det op for mig, at det er værre end først antaget. Jeg bliver nemlig mødt af en forfærdelig rådden stank, og jeg kan tydeligt se tusindvis af skaller og 70-80 karper gå i overfladen og gispe. På vej rundt om søen ser jeg flere døde karper ligge ved søbredden. Da jeg når halvvejs omkring den cirka 1,3 ha store sø, ser jeg mælkehvidt vand løbe fra vandløbet ud i søen, hvilket helt sikkert er spildevand fra Bornholms Andelsmejeri, som ligger lige opstrøms.

– Der kommer en mand gående hen til mig, mens jeg står og filmer, og han fortæller mig, at han tror det er spildevand fra andelsmejeriet, og at han har meldt det til myndighederne. Alligevel går der flere timer, før Beredskabsstyrelsen møder op på mejeriet og får stoppet overløbet af spildevand. En stor sten får skylden for at have stoppet deres kloak, så procesvand, der består af valle mælk og fedt, er løbet ud i vandløbet, der ender i Præstemosen cirka 1 km nedstrøms. Tidligt på aftenen bliver der sat en dykpumpe i vandløbet 3-4 meter fra, hvor vandet kommer i søen, fordi der stadig er spildevand i vandløbet. Denne kører dig ikke særlig længe, da der er strømafbrydelse ved en 21:30 tiden i Klemensker. Man erkender, at der er sket en fejl, men intet bliver gjort, før næste dag.

– Dagen efter – efter endt arbejdsdag – er jeg ude ved søen igen kl 11:30, og der møder jeg en indsatsleder og et par unge mennesker fra beredskabet, de prøver at få dykpumpen til at virke da den hele tiden stopper. Jeg spørger lidt indtil, hvem der har ansvar for at redde dyrelivet, og hvad det vil få af konsekvenser for mejeriet, men det er tydeligt, at han ikke deler min passion for karper. Afslutningsvis får jeg besked på, at hvis jeg synes de døde fisk lugter, kan jeg jo bare fjerne dem. Deres opgave var løst, nemlig at stoppe forureningen før den nåede vandløbene, da ørrederne er oppe for at gyde nu.

– Jeg kigger udover søen, der lugter fælt. Mellem 50-70 karper går i overfladen og gisper, og jeg kan se, at de er mælkehvide. De har hvidt slim på krop og finner samt slimtråde på gæller og mund. Det er tydelig, at de kæmper for livet. Desværre består spildevandet fra mejeriet af mælk, valle og fedt. Fedtet sætter sig på karpens gæller, så de bliver kvalt, og meget tyder på at alle næringsstofferne, der er kommet med spildevandet, tager alt ilt i søen, så den lider af iltsvind. 

– Miljøudvalget skulle eftersøgende tage sig af mejeriet, så der sker nogle forbedringer med deres kloaksystem, men for søen er det for sent. Den er overladt til sig selv, og der er absolut ikke forståelse eller interesse i søen og fiskenes tilstand. En simpel ting som en luftpumpe kunne måske have iltet vandet, så den måske havde den været til at redde, men hvem skal betale for det? Ja godt spørgsmål. Det burde jo være mejeriet som betaler regningen, da det er deres spildevand. Men nej – igen er søen overladt til sig selv.

– På tredjedagen bliver dykpumpen fjernet. Selv ålen vil hellere en tur på land end at være i sit rette element, så i dag så jeg nogle ål på land. Der er stadig tusindvis gispene skaller, men nu kun 6-8 karper, der gispede i overfladen. 10-15 døde karper lå omkring søen, og jeg mistænker, at de fleste nu ligger døde på bunden og at vi først om en uges tid rigtig kan se omfanget af skaderne i søen pga spildevandsudslip.

– Præstemosen i Klemensker er en velbesøgt offentlig sø med dejlige broer, shelters og bålplads, og den er et dejligt sted både for lystfiskeren, hundelufteren og familien. 18 timers fiskeri med kæresten i uge 43 gav 18 smukke skælkarper og spejlkarper på land. Det var en fantastisk tur, som vi aldrig glemmer. Mosen er en fantastisk sø, hvor karpen også har ynglet i flere år. Mon vi får lov til at opleve det igen? Der går nok meget lang tid før søen er ovenpå igen. Tilbage står jeg med en masse ubesvarede spørgsmål om ansvaret for forureningen, slutter en meget trist karpefisker.  

Fisk & Fri har talt med Bornholms Kommune, som siger at man netop har fået sluttet akutfasen. Hvordan ansvaret skal placeres og hvem der skal betale for oprydningsarbejdet er endnu ikke afklaret.

 

Nordic Outdoorshow 2022

 

Massevis af karper er døde i Præstemosen ved Klemensker på grund af forurening fra Bornholms Andelsmejeri.

Massevis af karper er døde i Præstemosen ved Klemensker på grund af forurening fra Bornholms Andelsmejeri.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This