Søørred fanget i Hald sø Foto: Fiskepleje.dk 06-04-2008 – I FORÅRET 2008 har DTU Aqua startet en undersøgelse af sørredbestanden i Hald Sø. Formålet er at øge viden om biologien hos danske søørredbestande samt betydningen af skarvs rolle for bestandsudviklingen. Der er observeret flere skarvkolonier i og omkring søen, hvilket biologer mener, har en negativ indvirkning på bestanden af søørreder. DTU Agua har derfor sat mærker på alle udsatte ørredesmolt med et såkalt PIT mærke i bughulen. (De samme mærke som dyrlægen bruger til hunde og katte). Med strategisk placeret målestationer, kan DTU Aqua således måle ørredernes vandring ud og ind af søens to tilløbsbække Dollerup Møllebæk og Mostgård Bæk

I 2009 vil 50 ørreder blive forsynet med radiosendere, der konstant sender signaler om hver enkelt fisk og derved give et mere præcist bud på hvor stor en andel af ørrederne der ender i skarvkolonien.

Du kan læse mere om undersøgelsen på www.fiskepleje.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This