Erik Widell med sin nye PR gedde – en imponerende og smuk fisk på knap 13 kilo. INDEN DEN NYE SÆRFREDNING for gedder i brakvand trådte i kraft, nåede Erik Widell fra Brøndby at fange en imponerende gedde i et af hans brakke hjemvande. På en 17 centimeters Savage Gear Freestyler Dirty Roach, lykkedes det ham at kroge en lang og tung gedde.

Sikkert i båden, målte Erik fisken til 111cm og vægten stoppede først ved 12,75 kilo, hvilket var en tangering af hans tidligere personlige rekord.

Læs i øvrigt mere om den nyligt indførte fredning af gedder i brakvand her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=124156

Fredningen løber fra d.1.april og helt frem til d.15.maj for at tage højde for brakvandsgeddernes ofte relativt sene gydning.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This