DTU Aqua har i samarbejde med bl.a. lokale foreninger ved Roskilde Fjord gennemført et eksperiment, hvor man har testet om mundingsudsatte smolt klarer sig bedre, hvis de er udsat om dagen, end hvis de udsættes om natten. Flere af smoltens primære fjender – fx skarv, mink og sæl jager ved hjælp af synet, og hypotesen har været, at det måske ville blive lettere for smolten at overleve den første kritiske tid, hvis de blev udsat i mørke.

Det viste sig at holde stik: Undersøgelserne er nu slut – og resultaterne tyder på, at det bedre kan svare sig at udsætte fiskene i mørke, da det giver en højre overlevelse. Hvorvidt den højre overlevelse skyldes mindre prædation fra de ovennævnte arter er sandsynligt, men svært at sige med sikkerhed. Studiet er foretaget på et ret begrænset antal fisk, så dette kombineret med førnævnte gør, at der er brug for yderligere undersøgelser på området.

Du kan se DTU Aquas video om projektet her.

Resultatet af undersøgelsen viser at smolt udsat om natten klarer sig lidt bedre end smolt usat om dagen. Scrrendump fra DTU Aquas hjemmeside).

Resultatet af undersøgelsen viser, at smolt udsat om natten klarer sig lidt bedre end smolt udsat om dagen. (Illustration: Screndump fra DTU Aquas hjemmeside).

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This