Grønlandshajen kan blive op mod 1000 kilo tung. Dette trawl-fangede eksemplar – som er et ud af ganske få registrerede eksemplarer i dansk farvand – vejer dog ikke meget mere end 100 kilo. Foto: John Fleng Steffensen, Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. 01.09.09 – ØRESUNDSAKVARIET har fået indleveret en grøndlandshaj – en sensationelt sjælden gæst i de danske farvande. Den færdes normalt kun omkring Grønland og i det allerkoldeste og dybe egne af Atlanterhavet, men strejfende eksemplarer findes altså også. Den haj Øresundsakvariet har fået indleveret blev fanget syd for Anholt af fisker Frank Christian Theodorsen. Den blev fanget i et hummertrawl og vakte stor forundring ombord på skibet.

Fisken blev bragt til Gilleleje Havn, og herfra blev marinbiologerne på Øresundsakvariet underrettet. Den er nu fragtet til Øresundsakvariet, hvor man fra og med i morgen vil kunne se den på køl. Artens vækstpotentiale taget i betragtning er den en lille, ikke-kønsmoden han på 2,17 meter og omtrent 100kilo.

Grønlandshajen har en relativt lille mund, men den er kendt for at være en opportunistisk jæger, der æder alt fra levende sæler til ådsler af hvaler. Foto: John Fleng Steffensen, Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. Om arten fortæller Øresundsakvariet, at den kan blive utroligt stor, og at eksemplarer op til ca. otte meter og med en vægt på over 1000 kilo kendes. Grønlandshajen, Somniosus microcephalus, (det latinske navn betyder den søvnige med det lille hoved) er et umådeligt langsomt og sløvt udseende dyr. Men man skal ikke lade sig narre af deres opførsel. De er grådige rovdyr, der er i stand til at nedsvælge hele sæler. De tage også gerne ådsler, og efter sigende skal man engang have fanget en Grønlandshaj med et helt rensdyr i maven. Man kan af og til møde dem oppe i overfladen, hvor de tager fugle og sæler og andre former for levende bytte, men de svømmer også gerne helt ned på 2000 meters dybde, hvor de leder efter ådsler som f.eks. døde hvaler.

Grønlandshajen føder vist nok sine levende unger om vinteren, og de måler 40-70 centimeter ved fødslen og vokser meget langsomt. Store individer er formodentlig meget gamle og nogle havbiologer tror, de kan bliver over 200 år gamle! Ved et stort mærkningsforsøg på Grønland i 30´erne og 40´erne var der en haj, der ved mærkningen i 1936 var 262 centimeter lang. Da den blev fanget 16 år senere var den kun blevet otte centimeter længere!!!

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This