krebs

Hvis du nogen sinde har fisket karper eller gedder på død agn, så ved du, at en massiv bestand af signalkrebs kan splitte alt spiseligt til atomer. Signalkrebsen, der er en invasiv art, spreder sig lige nu med alarmerende hast i Danmark og Skandinavien, hvilket ikke blot har alvorlige konsekvenser for den oprindelige flodkrebs, som den udkonkurrerer – det kan også få katastrofale følger for vores bestande af bl.a. laksefisk.

Selv stenhårde tigernuts uden flavour på et karpetakel kan blive tilintetgjort på en halv time af signalkrebs. Når det kan ske så hurtigt – så forestil dig, hvad signalkrebs kan gøre ved lakse eller havørredrogn, der er blødt, dufter himmelsk, ikke kan flygte – og som er let at få fat i om vinteren i gydevandløbene, hvor der kan være knaphed på andre fødeemner for krebsene.

signal-crayfish-peeling-heering

”Krebs går i dvale om vinteren”, hedder det sig, men Fisk & Fri kan dokumentere, at det ikke nødvendigvis er tilfældet for signalkrebs i Danmark: Sidste vinter fiskede min kammerat Søren Beck og jeg i en fynsk sø. Det var et par dage efter, at isen var gået – og vandet var vel i omegnen af 2 grader varmt. Men på trods af dette, blev vores sild skeletteret fuldstændig på kort tid af signalkrebs, som du kan se på fotoet. Fem måneder senere står jeg ved Haderis Å, hvor en stor del af de unikke Karup Havørreder trækker op for at gyde. – Præcis her på gydebankerne er der masser af signalkrebs, fortæller Jens Hvam, formanden for Aulum-Haderup SF…

Kombinér de to oplysninger – og du har et realistisk skrækscenarie: Horder af signalkrebs der æder al rognen i gydevandløbene. Hvis – og måske når – det kommer til at ske, kan vi genskabe lige så mange gydebanker og restaurere lige så mange åer, det skal være. Vi kan fjerne alle vandløbsspærringer, eliminere skarvtruslen og fjerne tusindvis af net. Men – alligevel vil laksefiskene risikere at blive ædt af glubske signalkrebs, inden de overhovedet får finner.

Fisk & Fri opfordrer derfor alle foreninger i landet til at skaffe tilladelser til at sætte krebseruser ved gydebankerne her til vinter – så vi kan få belyst problematikkens omfang – samt få gjort noget ved det, inden det er for sent. At signalkrebsene også kan erodere brinkerne, så de styrter sammen og ødelægger både gydepladser og standpladser er en anden del af denne problematik.

Signalkrebsen har siden august været på EU´s dødsliste over arter, som alle EU-lande er forpligtiget til aktivt at bekæmpe. Det er derfor vigtigt, at både lystfiskerne, DSF og politikerne får fokus på problemet, samt tager de skridt, der skal til, for at undgå den helt store rognmassakre, der kan få fatale følger for bl.a. vores laksefiskebestande.

Del dette med alle du kender.

Vi ses derude – Jens Bursell, Fisk & Fri

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This