Der er endnu masser af dambrug som det i Sig rundt om i landet, men mange af dem er efterhånden under skarpt opsyn. SIG DAMBRUG er fortsat en forhindring for Varde Å-laksen på dens vandring opefter i systemet mod egnede gydepladser, og derudover udgør dambruget en trussel mod den i forvejen truede snæbel. Ved at følge dette link kan du se en video filmet ved Sig Dambruget, hvor laksene forgæves forsøger at bane sig vej længere op i Varde Å-systemet. Det bliver rart, når engang også denne spærring forsvinder.

I det aktuelle nummer af Fisk & Fri kan du læse et debatindlæg af Finn Ovesen, som netop argumenterer, at der er god grund til at fokusere på vores vandløbs fysiske rammer, når gydebestandene skal sikres for eftertiden.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This