Belugastøren fra Langeland. Foto: Klaus F. Nielsen.28.12.10 – FOR FØRSTE GANG nogensinde er Europas største ferskvandsfisk, belugastøren, fanget i Danmark. Det skriver www.fiskeatlas.dk. Den opsigtsvækkende fisk blev fanget i garn på 18 meters dybde ud for Langeland den 7. december af skipper Klaus F. Nielsen fra Spodsbjerg.

Belugastøren (Huso huso) på 148 centimeter og 20 kilo blev efter fangsten midlertidigt opbevaret i et bassin ombord på kutteren. Kort derefter blev fiskerikontrollør Kim Nielsen fra Frederica kontaktet, og efter samtale med Peter Rask Møller fra Zoologisk Museum blev fisken fotograferet og genudsat. I samtalen kunne kunne det konstateres, at støren ikke var en af de to oprindelige arter fra danske farvande (europæisk stør og vestatlantisk stør), og med hjælp fra Dr. Jörn Geßner fra det internationale "Society to Save the Sturgeon" kunne det fastslås at der var tale om en belugastør. Det er første gang, at der nogensinde er blevet fanget en belugastør i danske farvande!

Belugastøren kan opnå en maskimalstørrelse på 3200 kilo og 8 meter, og er den største størart i verden. Til forskel fra de almindelige europæiske størarter er belugastøren kendetegnet ved at skægtrådene under snuden er frynsede og munden meget bred. Belugastøren stammer fra Sortehavet og Det Kaspiske Hav, hvor arten nu er kritisk truet på grund af intensiv rovdrift på belugastørens værdifulde rogn, kaviar, og yngler kun i cirka seks floder – blandt andet Volga og Donau. Fangsten her stammer sandsynligvis fra et østeuropæisk opdræt i forbindelse med at hjælpe størbestandene på fode igen.

Alle størarter i Europa er totalfredede og skal straks genudsættes. Det er dog tilladt af tage et foto og tjekke for eventuelle mærker først, så den kan efterfølgende kan artsbestemmes af en ekspert. Læs mere på www.fiskeatlas.dk.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This