Mallen fra Lolland. Foto: Hans Martin Rasmussen.1.11.10 – FISKEATLASSET, der er et projekt som har til formål at kortlægge fiskearterne i Danmark, har fundet nye meldinger om fisk fundet i vores salte farvande. Det drejer sig om en malle fra Lolland og sandarter fra Ærø.

I forbindelse med projektet har vist sig, at egentlige ferskvandsarter fanges oftere end forventet i havet omkring Danmark. Det gælder naturligvis de kendte brakvandsarter som aborre, gedde, skalle og rimte, men mere overraskende er også rudskalle, suder og karusse fundet i brakvand! I den seneste tid har Fiskatlasset også fået indrapporteringer om malle og sandart i vore brakke farvande.

Den 10. oktober fangede fisker Hans Martin Rasmussen fra Langø en europæisk malle i bundgarn på den sydlollandske kyst vest for Kramnitse. Mallen målte 75 centimeter og blev fanget på 2½ meter vand cirka 80 meter fra land. Foruden denne har Fiskeatlasset kendskab til fem andre fangster af "vilde" maller i Danmark, og er naturligvis interesserede i at høre om flere mallefangster.

Sandarten fra Ærø. Foto: Peter Rask Møller.Den 20. oktober fangede fisker Anders Clausen en lille sandart på cirka 25 centimeter i bundgarn ved kysten syd for Marstal. Det er dog langt fra den første sandart Anders har fanget i området – faktisk fanger han årligt 5-10 sandart på op til et par kilo! Der er ingen sandartvande på Ærø, og de nærmeste bestande med adgang til havet ligger mange kilometer væk, så det er lidt af en gåde hvor sandarter kommer fra. Også i Køge Bugt fanges af og til sandart, så der er nærliggende at tro, at sandarterne kommer fra de store brakvandsbestande i de indre dele af Østersøen.

Læs yderligere detaljer om fangsterne på www.fiskeatlas.dk.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This