11-årige Filip Jørgensen og hans ven, Rasmus Serber, var den 21. oktober taget på fisketur i Helsingør Statshavn, da deres dag pludselig tog en uventet drejning. Filip halede nemlig intet mindre end verdens største fladfisk, helleflynderen, i land. Den unge lystfisker afleverede helleflynderen til Øresundsakvariet, hvor den nu har fået et nyt hjem.

Kampen mellem mand og fisk

Filips ven, Rasmus, fortæller, at han havde kastet en bundrig ud med børsteorm, hvorefter Filip overtog stangen. Og så kom der pludselig hug på stangen, og Filip kastede sig ud i enhver lystfiskers drøm – kampen mellem mand og fisk.

Fisken gav nemlig Filip kamp til stregen, og Rasmus kunne straks se, at fisken på krogen ikke var nogen almindelig fladfisk. Fisken på krogen kæmpede nemlig usædvanligt godt, i forhold til hvad rødspætter og skrubber plejer at gøre.

Da den kom til syne i vandoverfladen, var den da også helt anderledes i både farve og kropsform i forhold til de fladfisk, som de to lystfiskere er vant til at fange.

Hurtigt fik de derfor ringet til Øresundsakvariet, hvor en biologistuderende kom ned og tog den med hjem til akvariet. Her har de siden passet på den, og da den trives, vil de nu dele Filips sensationelle fangst med omverdenen.

Lille fladfisk – stor sensation

Det er nemlig lidt af en sensation, at få en helleflynder på krogen i Øresund.

Helleflynderen foretrækker nemlig de dybe farvande på op til 2.000 meters dybde, hvor den kan vokse sig helt op til 3,5 m lang og veje flere hundrede kilo!

Filips helleflynder er et ungt individ, på ca. 1/2 kg. De unge individer søger ofte ind på lavere vand, hvorfor det var muligt for Filip at fange den fra molen.

Jens Peder Jeppesen, akvariechef på Øresundsakvariet siger om Filips flotte fangst:

”Det er en meget usædvanlig og nærmest sensationel fangst. Både med hensyn til forekomsten i det hele taget i Øresund, men også hvis man ser på hvor den er taget henne, nemlig nede ved færgerne i Statshavnen. Det er første gang jeg har hørt om en helleflynder, der er fanget så tæt på den danske kyst”.

”I løbet af de sidste ca. 20 år har vi fået ca. 5 helleflyndere indleveret til akvariet i størrelse fra 400 gram og op til ca. 2,5 kg, men disse fangster er altid ude fra dybt vand og langt fra land”.

Allerede nu kan Øresundsakvariets gæster se Filips helleflynder

Den er nemlig flyttet ind i deres silde-akvarium, og når den her er blevet akklimatiseret, er planen, at den skal flytte ind til sin artsfælle i det store stenrevsakvarium.

Helleflynderen har “helle” i Øresund

I Øresund er det forbudt at trawle, og det gør, at helleflynderen har et “helle” her.

Helleflynderen er nemlig yderst sårbar over for nutidens intensive trawlfiskeri, da den vokser utroligt langsomt og bliver sent kønsmoden.

Før 1930’erne blev der fanget betydelige mængder helleflynder i Kattegat, blandt andet nogle store, der vejede helt op til 100 kg. Dette fik hurtigt en ende efter bestanden blev fisket op med både bundtrawl og langliner.

Men i og med at trawl er forbudt i Øresund giver det bedre betingelser for helleflynderen og Filips fangst understøtter vores formodning om, at der tilsyneladende er en lille, men god, bestand af baby-helleflyndere i sundet.

De små helleflyndere bliver sandsynligvis skubbet ind i Øresund af stærk blæst fra nordvest, og vi håber, at de her kan få fred til at vokse sig store.

Fakta om verdens største fladfisk

De største individer kan blive 3,5 m lange og veje 3-400 kg. Det tager tid at blive så stor, og en helleflynder kan da også blive 50 gammel.

Helleflynderen hører til en underfamilie af flynderne og er højrevendt (det vil sige med øjnene på højre side af hovedet), med en stor mund og ret slank krop. Højresiden på fisken er mørkebrun eller grønlig, mens venstre side er hvid.

Den er en koldtvandsfisk, der er udbredt fra Vestfrankrig og over til Grønland og Færøerne.

Helleflynderen lever normalt på dybere vand end de øvrige fladfisk og den hører hjemme på fastlandsskrænterne på 300-2.000 meters dybde.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This