DTU Aqua er netop kommet med en udmelding om laksekvoterne for 2020 som du kan se på fiskepleje.dk. Kvoterne er stort set de samme som i 2019 på nær Sneum Å hvor kvoten er hævet fra 110 til 130.

– For fiskesæsonen 2020 har nogle sammenslutninger ændret antallet af laks, som den enkelte lystfisker må fange og genudsætte pr. fiskedag og i løbet af hele fiskesæsonen, skriver DTU Aqua. -Eksempelvis er der i Skjern Å-systemet indført begrænsning på fangsterne, så det nu er tilladt maksimalt at fange to laks pr. fiskedøgn og 15 laks pr. sæson. Det betyder, at man ikke må fiske mere, når man har nået den fastsatte grænse. For brug af kroge og agn er der vedtaget særregler som ligger ud over de lovbestemte regler. Varde Å Sammenslutningen opfordrer til, at man ikke fanger mere end to laks pr. dag.

– Laksen er som udgangspunkt fredet i otte vest- og sønderjyske vandløb, men med det gældende regelsæt om kvotesystemet kan Fiskeristyrelsen give mulighed for, at lystfiskere kan hjemtage en mindre del af bestanden (laksekvoter), skriver DTU Aqua i den seneste opdatering på fiskepleje.dk:

– Hovedgrundlaget for kvoterne er en videnskabelig, biologisk vurdering af laksebestandens størrelse og bæredygtighed, fortsætter de. – Vurderingen, som bliver foretaget af DTU Aqua, bygger på den samlede viden om bestandene fra årlige undersøgelser af opgang af voksne laks, yngeltætheder og udtræk af unge fisk (smolt) samt data fra de årlige fangster ved lystfiskeri. Data fra lystfiskernes obligatoriske indberetninger af fangster både hjemtagne og genudsatte laks, giver ved analyse af de indsamlede data detaljerede og vigtige oplysninger om laksebestandene, herunder antal, aldersfordeling og fordeling mellem laks der er produceret naturligt og dem der er udsat i forbindelse med bestandsophjælpning.

Det er disse undersøgelser, der danne baggrund for de laksekvoter, som nu er på plads til lystfiskerne. Du kan se kvoterne for de enkelte vandløb her:

Storå – Skjern Å – Varde Å – Sneum Å – Kongeå – Ribe Å – Brede Å – Vidå

Du kan læse udmeldingen fra DTU Aqua i sin fulde længde her.

Hvidovres Sport

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This