ABORRE, GEDDE OG SANDART finder du mange steder i Danmark. De er rovfisk og har stor betydning for søernes miljøtilstand. De er også attraktive for det rekreative fiskeri. Derfor er det vigtigt, at forvalte dem korrekt.

Første kapitler i ny web-baseret søhåndbog

Masser af læsestof om biologien hos aborre, sandart og gedde er nu tilgængelig på fiskepleje.dk. Her kan du læse om adfærd, formering, udbredelse og meget andet hos de vigtigste rovfisk i vore søer.

Afsnittene er de første tre kapitler af en web-baseret håndbog i pleje og forvaltning af fiskebestandene i vore søer. Søhåndbogen vil indgå som en del af den eksisterende hjemmeside www.fiskepleje.dk.

Søhåndbogen vil bl.a. beskrive fiskearterne i de danske søer og deres betydning for de økologiske sammenhænge i forskellige søtyper. Søhåndbogen vil også fortælle, hvad man selv og myndighederne kan gøre for at forbedre søernes tilstand og fiskeriet i søerne.

Mere søhåndbog i 2013

Resten af søhåndbogen kommer i 2013. Herefter bliver den løbende opdateret i takt med, at der kommer ny viden frem. En af ideerne i søhåndbogen, som vil blive præsenteret i 2013 er, at sportsfiskere og andre brugere af søerne kan hjælpe med at skaffe ny og meget nødvendig viden. Det skal ske ved at indberette oplysninger om fangsten på fisketure og målinger af vandets klarhed (sigtdybde) til DTU Aqua. Dem, der bidrager med viden om fangsterne i en sø, vil bl.a. også kunne bruge hjemmesiden som en personlig fangstjournal.

Læs de første afsnit ved at klikke på artsnavnene her:

Aborre
Gedde
Sandart

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This