Selv de bedste streamerkroge kroger elendigt i den hårde del af havørredens kæft. Dette kombineret med negativ brækstangs-effekt, er den primære årsag til, at danske kystfluefiskere mister over halvdelen af deres kontakter. Men – ved at montere en lille bitte trekrog under streameren, kan du forøge din fangstrate med 50-200%

Tekst og foto: Jens Bursell

Polar Magnus monteret på release-takel. Det at taklet løber frit hængende under fluen giver ikke færre hug – men sikrer en perfekt eksponering af den lille krog og giver mulighed for at eliminere negativ brækstangs­effekt.

Polar Magnus monteret på release-takel. Det at taklet løber frit hængende under fluen giver ikke færre hug – men sikrer en perfekt eksponering af den lille krog og giver mulighed for at eliminere negativ brækstangs­effekt.

I FISK & FRI 7/2011 viste vi med en undersøgelse baseret på over 500 havørredkontakter, at over halvdelen af kystfluefiskernes hav­ørreder mistes. For at belyse problemstillingen foretog vi en omfattende krogtest, der viste, at med str. 6-2 streamerkroge, som anvendes på de fleste kystfluer, kan modhagen overhovedet ikke trænge ind i den hårde del af havørredens mund med det træk, du effektivt kan forplante til krogspidsen – selv med et supermodhug.

SMÅ TREKROGE under str. 12 giver derimod fine krogninger i de hårde dele af munden – og jo mindre de er, desto bedre penetrerer de. Str. 16-18 er som skabt til at give perfekt penetrering og kroghold i havørredens kæbe, men for at kunne udnytte det kæmpestore fangstpotentiale, der ligger i de små kroges suveræne penetration, er det nødvendigt, at krogene er fuldstændig frit eksponeret asymmetrisk cirka 1 centimeter vinkelret ud fra fluens længdeakse på den bagerste del af fluen.

Testfisker Michael Boysen med en flot 3,4 kilos blankfisk taget på en Bloody Butcher fisket på et reloosetakel og en str. 16 trekrog.

Testfisker Michael Boysen med en flot 3,4 kilos blankfisk taget på en Bloody Butcher fisket på et reloosetakel og en str. 16 trekrog.

Her får du opskriften på en ny kystfluemetode, der er designet til netop dette – samtidig med at risikoen for negativ brækstangs-effekt elimineres. Release-taklet vil øge effektiviteten af dine kystfluer bundet på streamerkroge med 50-200%.

SIDEN 2008 har mine testfiskere og jeg fået omkring 470 havørreder på release-takler med spin og flue kombineret med trekroge på str. 12 og derunder. De bitte små trekroge skal du ikke være nervøs for – tværtimod. Vi har fået 9 over fem kilo, inklusiv 6 fisk over 6 – op til 8,1 kilo. Ikke en eneste gang har vi været ude for, at en fisk har deformeret eller udrettet krogene under fighten. Tendensen er klar: Tælles samtlige kontakter – også dem der blot mærkes som et lille nøk, så ender cirka af 90% af tilfældene med landede fisk. Tælles huggene på samme måde, når der fiskes med fx streamer eller gennemløber og stor enkelt- eller trekrog, er det i grove tal cirka halvdelen, der mistes. Tendensen har gentaget sig utallige gange, når vi fisker sammen med andre, der fisker konventionelt: Hugraten er den samme, men hvor vi lander næsten samtlige af vores kontakter på release-takler, mister konventionelle kystfiskere omtrent halvdelen

Jeg vil vove den påstand, at når nogle kystfiskere mener, at de lander størsteparten af deres hug med konventionelle teknikker, så er årsagen, at de ikke tæller alle de små nøk og ryk i linen med, fordi de fejlagtigt tror, at fiskene ikke tager reelt

Selv om det normalt er dårlig penetration og eksponering af krogspidsen, der er roden til problemet, er det på streamers ofte brækstangs-effekten, der mange­dobler presset på krogen, som udløser katastrofen, når krogen river – eller ryster sig løs. Selv om brækstangseffekten er mindre – og anderledes på rørfluer end på streamers, så er den negative effekt af brækstangs-effekten på ingen måde elimineret – heller ikke med L-rigs (Fisk & Fri 10/2010)

Dette er baggrunden for, at jeg i 2010 udviklede et release-takel beregnet til streamers og rørfluer fra 3-4 centimeters længde og opefter.

RELEASE-TAKLET til kystfluer består af en lille trekrog typisk str. 16-18, som er monteret i en ophængerløkke under fluen. Krogtaklet semi-fikseres til bagenden af fluen, så den forbliver perfekt eksponeret under kast og fiskeri – men frigiver sig fra fluen, så fluen kan glide op ad linen under figh­ten. Herved elimineres brækstangseffekten, og risikoen for at overbelaste de spinkle kroge er minimal.

I skrivende stund har vi fået 166 havørreder på varianter over release-fluetaklet fisket med str. 16-18 kroge – med fisk helt op til 80 cm. Det meste af testfiskeriet har foregået ved vandtemperaturer under 10 grader, og her har release-taklet fisket med 4-10 cm lange fluer haft en landingsrate på omkring 90%. Dette er i grove tal mere end dobbelt så godt som fangstraten med konventionelle kystfluer bundet på større streamerkroge. Resultatet er ikke overraskende – for i princippet er det jo blot et nedskaleret release-takel, hvor samme effekt allerede er veldokumenteret.

 

Grejxperten

 

HUGRATEN er den samme, men landingsraten er markant højere. Et godt eksempel er en tidlig for­årsdag i 2011, hvor jeg fiskede efter fjordørred. På pladsen var vi tre mand, der fiskede med flue. Jeg fiskede med release-takler og landede 6 ud af 7 kontakter. De to andre rutinerede fiskere landede henholdsvis 1 ud af 7 og 2 ud af 6 kontakter. Dette er blot et ud af utallige eksempler af samme skuffe. Tallene kan selvsagt variere meget, og skal man have et nuanceret billede, kræver det, at man har en masse observationer – som fx undersøgelsen fra Fisk & Fri 7/2011, der viser at kystfluefiskeren i snit mister 62% af sine kontakter i koldt vand – og 36% ved vandtemperaturer over 10 grader (baseret på 534 kontakter). Hold disse tal om mod en tabsprocent på cirka 10% med varianter over release-taklerne (baseret på 166 flue og lidt over 300 spinnekontakter): Personligt er jeg ikke i tvivl: Bittesmå trekroge fisket asymmetrisk er vejen frem, hvis du er træt af at miste fisk.

RELOOSE-TAKLET er en variant over relase-taklet, som jeg oprindeligt udviklede til små woblere og åfiskeri (Fisk & Fri 6/2009). Navnet er udsprunget af, at det egentlig blot er et release-takel, der hænger løst – eller »loose«. Det fungerer super, så længe du kun anvender sparsomt dressede og mindre fluer op til 3-4 centimeter. Et godt eksempel, hvor vi har haft landingsprocenter over 90 er meget spartanske varianter over Juletræet, Flammen og

Bloody Butcher. I efteråret 2010 sendte jeg tegninger af taklet over til en af mine testfiskere – Erik Tveskov, som testede det på et Strippet Juletræ str. 4. Over seks ture skiftedes han mellem at fiske præcis den samme flue konventionelt og på et reloose-takel – og resultatet var temmelig overbevisende: Ud af 21 kontakter på reloose-takel med en str. 16 trekrog mistede han kun 1 fisk – eller cirka 5% af kontakterne. På de ture, hvor han fiskede konventionel streamerteknik, mistede han 2/3 eller 67% af fiskene. Reloose-taklet boostede altså hans fangstrate med næsten 300%!

Når du fisker med reloose takel, er det vigtigt, at krogbøjningen bides af helt oppe, hvor fluematerialerne stopper, da selve krogbøjningen ellers kan hæmme eksponeringen af krogen.

Når du fisker med et reloose-takel, falder krogen væk fra fluen ved indtagningsstop. Derfor har jeg primært brugt dette takel til tvær- eller nedstrømsfiskeri – eller med relativt høje indtagningshastigheder, hvor konstant strømpres omkring krogtaklet gør, at det hænger korrekt med krogen lige under enden af fluen. Men – selv ved helt normale indtagningshastigheder, har vi faktisk haft landingsrater omkring 90%. Det indikerer, at havørrederne måske oftere end vi tror, fouragerer ved at suge agnen ind – snarere end blot altid at bide eller nippe i agnen. Reloose-taklet har det som karpefiskere ville kalde anti-eject effect, der gør det svært for fisken at spytte taklet ud uden at blive kroget: Hvis fisken forsøger at blæse fluen ud, svinger den rundt, og glider op ad linen, mens krogen noget forsinket trækkes efter fluen med spidsen forrest, så den lettere får fat på vej ud. Præcis denne anti-eject effekt har sin helt store force ved netop »suck & blow« fouragering

Reloose-taklet bør ikke anvendes på større og mere buskede fluer, da du herved risikerer »kun« at forbedre din landingsrate med 30- 60% i forhold til traditionelle streamers.

DIN GEVINST ved at kaste dig over release-takler og bitte små trekroge til dine kystfluer er ikke til at overse. Binder du taklet rigtigt og giver dig den tid, det tager at vænne sig til en ny metode, vil du blive belønnet rigeligt. Er du i tvivl, så læg mærke til hver eneste gang der er et hug på din streamer: Tæl 50 kontakter og se, hvor mange fisk du rent faktisk landede – selv det mindste ryk eller »nip« fra en fisk tæller som en kontakt. Gentag herefter proceduren med samme flue – blot fisket med

release-takel og en str. 16-18 Owner ST36 BC X. Tag først 5-10 øveture, hvor du vænner dig til at justere taklet, så det fisker korrekt – og får fintunet det til netop dit fiskeri. Tæl herefter 50 kontakter, og du vil nu bemærke en markant forbedring af landingsraten. 30-60% af fiskene er kroget netop der, hvor du næsten aldrig ser en streamerkrog sidde. Det er præcis disse fisk, du normalt går glip af, når du fisker som traditionel dansk kystfluetradition foreskriver det.

At få succes med release-takler, kræver at du er opmærksom på vigtigheden af de små detaljer – både under takelbinding og praktisk fiskeri. Især i starten er det vigtigt at være vågen – og tjekke at taklet hele tiden fisker optimalt og justere taklet, hvis det ikke gør. Men – når først du mestrer teknikken og oplever, at de fisk du før troede »ikke nappede reelt« – pludselig havner i dit net, tvivler jeg stærkt på, at du vil fortryde den ekstra indsats du har ydet for at optimere udbyttet af dit fiskeri.

Release på streamerkrog

Konventionelt streamerfiskeri har bl.a. den store ulempe, at når krogspidsen er blevet sløv, er det svært at genskabe den originale skarphed på fx kemisk hærdede kroge: Godt for flueproducenterne – men skidt for dig. Men – fisker du din flue som release-flue, er det ikke længere fluekrogens skarphed, der sætter grænser for fluens levetid. Bliver din krog sløv, skifter du blot til en ny – og kan mere eller mindre bruge selve fluen til evig tid.

Bo

Vælg den rette tub

Det er essentielt at vælge den rette release-tube (e), så krogtaklet ikke fejludløser under kast og indtag. Som udgangspunkt bruger jeg 0,6 mm Zebco siliconetube til mine store kyststreamers. Oplever du fejludløsninger, skal du have en release-tube med større friktion. Det opnås enten ved at bruge mindre diameter eller et lidt længere stykke. Til tyndwirede streamers anvendes tube til montering af poleflåd – (fx Milo).

Box + billedtekste

Negativ og positiv brækstangs-effek

Når der opstår brækstangs-effekt på en rørflue i modhugget, har det i praksis en positiv effekt, fordi det øger kraftpåvirkningen i den retning, som krogspidsen penetrerer. Men – når først krogspidsen og modhagen er trængt ind, er yderligere brækstangeffekt uønsket, da det kan føre til, at krogen overbelastes eller »skærer sig ud«. Den negative brækstangseffekt på rørfluer er dog normalt moderat, fordi røret er blødt og fluen kan glide op ad forfanget, når den har løsnet sig fra krogstyret. Det gule foam forestiller en havørredkæbe i tværsnit.

På en streamer trækkes krogspidsen baglæns ud, når der opstår brækstangs-effekt. Kraften er mange gang højere end det træk, du lægger i stangen. Denne form for brækstangs-effekt er negativ – og bør undgås.

Når der opstår brækstangseffekt i penetreringsøjeblikket på en release-flue, giver det en minimal modstand, idet krogtaklet frigives. Her er der tale om en positiv brækstangseffekt, som blot hjælper krogen til at penetrere, fordi trækket kommer i samme retning som penetrationen.

Brækstangs-effekten bliver aldrig negativ på et release-takel, fordi krogtaklet frigives lang tid inden brækstangs-effekten accelereres til et niveau, der er destruktivt for krogholdet. I modsætning til en rørflue behøver release-fluen ikke at glide op ad forfanget for at undgå negativ brækstangs-effekt, fordi den kun er monteret i et punkt (hægten (a)). Normalt glider fluen dog op ad linen, hvilket letter afkrogningen en smule.

Læs mere om brugen af releaseflue på kysten i bogen “Havørred – Refleksioner på kysten”

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This