– I slutningen af august kom der et kraftigt skybrud henover Danmark, fortæller Nicolaj Kaas. – Især i det midtjyske kom der utroligt meget nedbør hurtigt. Dette gjorde, at Toudal Dambrug løb over sin bredder og en stor bølge af vand skubbede 50 tons ørreder ud i den nærliggende Vonå. Kort efter blev der postet flere opslag på Facebook, hvor man opfordrede lystfiskere til at komme og hjælpe med at fiske de mange dambrugdørreder op som nu truede både laks og havørredernes gydepladser i å-systemet.

– Jeg har tidligere erfaring med fiskeri efter undslupne regnbuer, så i samråd med min fiskekammerat Nicolai Jensen, besluttede vi os for at køre til Troldheden i løbet af natten for at hjælpe. Da vi ankom var der allerede de første otte biler. Folk stod ved Kulsøen og fangede fisk, men vi gik op til hovedvejsbroen, hvor vi tænkte, at der ville være en masse standpladser til fiskene – og hold da op, det var der. Vi fangede rigtig mange fisk der – inklusiv flere 2-3kgs fisk også. Det var super sjovt på det lette UL-grej.

– Da vi efter nogle timer havde fisket en hel del regnbuer op, gik vi længere op i systemet. Her skulle det vise sig, at fiskeriet var endnu vildere end jeg nogensinde havde troet. I nogle af åens pools stod der 2-300 fisk. Mange var små, men der var også pæne fisk. Man skulle bare dyppe blinket, og så havde du 5 fisk efter. De små var altid hurtigst, så dem fangede vi 90 procent af tiden. 

– Vi havde det vildeste fiskeri og i løbet af dagen, havde vi fanget over 100 fisk hver, så med trætte arme kunne vi igen tage den lange tur hjem til Sjælland med god samvittighed. Vi havde gjort naturen en god gerning, og havde haft det sjovt samtidigt med.

– Kommunen samt frivillige har gjort flere tiltag for at komme faunaforureningen af de undslupne dambrugsørreder til livs. Da der lå mange døde fisk rundt omkring Kulsøen samt omkring liggende områder, har flere frivillige gjort et stort stykke arbejde med at indsamle de døde fisk til destruktion. Status pt er at kommunen med hjælp fra frivillige har elfisket i åen for at få så mange af de undslupne fisk op – og lodsejerne har de fleste steder lukket for fri adgang igen. Der er stadig en del regnbuer i systemet, men ikke i tilnærmelsesvis samme mængder, som der var for et par uger siden. Fanger du en, bør den naturligvis hjemtages, slutter han.

Du kan se en lille film om deres oplevelser ved Von Å her.

 

Forshaga Akademin

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This