Red Tag Bastard er tydeligvis en krydsning og videreudvikling af de to Klassikere Red Tag og Big Hole Demon. Fra venstre til højre ses Big Hole Demon og Red Tag efterfulgt af bastarden i anden og første version.

Den kendte flue Red Tag har gennem mange år bevist sit værd som ørredstorfanger. Men – der er mange fede varianter over konceptet, og her får du en af dem.

AF BJØRN BIEDENWEG

 

GENERATIONER af fluebindere har med deres skaben af imita­tions- og provokationsfluer søgt den ”Hellige Gral”; – fluen, der altid fanger fisk. Og denne søgen fortsætter. Fluemønstre opstår, de fleste går i glemmebogen, andre overlever og enkelte fluer bliver videreudviklet. En brøkdel af dem bliver kendt og fisket med verden over.

Inden for evolutionsteorien kal­des evnen for en arts overlevel­se ”survival of the fittest”. Det vil sige, at det individ og den art med de bedste tilpasningsevner, har størst chance for at overleve. Overført på fiskefluer, må det be­tyde, at de fluer, der fanger bedst OG får mest omtale, vil blive husket og fisket med. Det kan ligeledes være fluens lækre ud­seende, der ”snører” fiskeren og dermed gør mønstret populært. God markedsføring øger selvføl­gelig ligeledes chancen for fluens eksistens.

EN ”NY” ART – Kystfluen Red Tag Bastard er et af mine egne bud på en effektiv flue. Den skal både imitere små krebsdyr og fi­skeyngel og kan samtidig med sin fluorescerende hale provokere fi­sken til hug.

Denne grønlænder blev taget på den nye version af Red Tag Bastard.

Denne grønlænder blev taget på den nye version af Red Tag Bastard.

 

Hvidovre Sport

Red Tag Bastard – en stilfuld flue

Fluen er, i mine øjne, ganske stil­fuld og flot med sit klassiske islæt. Mønstret er tænkt som en kryds­ning af de klassiske fluer Red Tag og Big Hole Demon. Lige som Turboflammen, Pattegrisen og Polar Magnus – oprindeligt Flam­men, Øland Spey Shrimp og Mag­nus – er Red Tag Bastard altså en videreudvikling. Fluen har indtil videre overlevet i en lille niche i min flueboks i mere end 20 år og er i fortsat udvikling – og måske  kommer den nu til at udbrede sig til andre fluebokse?

En hybrid mellem Red Tag og Big Hole Demon

Navnet Red Tag Bastard skyldes krydsningen af Red Tag og Big Hole Demon, der begge var popu­lære kystfluer i ´80erne. Dengang var fluefiskeri på kysten endnu ungt, og danske kystfiskere brug­te gerne kendte ørredfluer, der kunne efterligne kystens fødedyr. Jan Grünwald har med sin bog­klassiker ”Havørred – spin og flue i saltvand” haft stor indfly­delse på kystfluers udvikling i Danmark. Red Tag og Big Hole Demon bliver begge præsenteret i bogen og får omtale som effekti­ve havørredfluer.

Red Tag er måske verdens mest kendte og fiskede flue. Mønstret er opstået i 1850´ernes England, og var oprindeligt en tørflue til­tænkt de hjemlige stallinger. Kort efter fulgte en vådflue og en pal­merhacklet version. Og – mon ikke ophavsmanden til den kend­te svenske lakseflue ”Uldsokken” har haft Red Tag i baghovedet, da han for første gang bandt sin ufor­glemmelige lakseflue.

Big Hole Demon er en amerikansk flue fra 1964. Den er ung i for­hold til Red Tag og er ikke helt så kendt, men har dog erobret man­ge fluefiskeres hjerte verden over. Dens slanke facon giver fluen en vis elegance og lethed. Den var beregnet til at overliste de store ørreder i Big Hole floden, når der var lav vandføring. Sidenhen blev den flittig brugt i Argentina under havørredfiskeriet og fandt så vej-en over Atlanten til Europa.

 

Forår, vind og klart vand er perfekte forhold til brugen af Red Tag Bastard. Her er et stykke sønderjysk sølvtøj, der faldt for fluen på en blæsende forårsdag.

Forår, vind og klart vand er perfekte forhold til brugen af Red Tag Bastard. Her er et stykke sønderjysk sølvtøj, der faldt for fluen på en blæsende forårsdag.

Da Red Tag Bastard blev født

Red Tag Bastard bliver født, da jeg i 1989 flyttede fra Flensborg til Haderslev, hvor jeg ret hurtigt kom kontakt med lystfiskere, der fiskede på kysten efter havørred med flue. Jeg fiskede mest med spin, men blev fascineret af kystfluefiskeri­et. Udvalget af købefluer var be­grænset, så jeg blev fluebinder. I starten var det en nødvendighed med fluemønstre, der var nemme at binde, og som så ”pæne” ud.

Red Tag og Big Hole Demon var nogen af de første mønstre, jeg bandt. Med tiden fangede jeg ha­vørreder på dem og i flere år hav­de de en fast plads i min flueboks. Dette gælder fortsat for Red Tag. En vinteraften i midten af 90´erne ønskede jeg at kombinere de gode egenskaber fra de to gamle ”tra­vere”. Den flotte krop af påfugl­herl og den provokerende røde hale fra Red Tag blev kombineret med Big Hole Demons slanke, sølvfarvede bagkrop. Samme af­ten blev fluen dog udstyret med en kobberfarvet bagkrop, hvilket gav fluen et mere harmonisk ud­seende.

Denne udgave var den første af bastarden, og den er præsenteret i Thomas Vinges flotte værk ”Ha­vørred på kysten”, 2. del.

De første ændringer på Red Tag Bastard

Godt og vel 10 år senere var det tid til at give fluen et lille løft. Halen, der bestod af rød uldtråd, blev ud­skiftet med røde kaninhår og lidt Angelhair Flash for at give fluen lidt mere liv. Forkroppens påfug­leherl blev erstattet med Ice Dub­bing i farven peacock, der betyder påfugl. I konkurrencen mod moderne kystfluer som Pattegrisen, Kob­berbassen og Turboflammen, fik bastarden dog efterhånden et liv i skyggetilværelsen. Den var fort­sat i fluenboksen, men blev sjæl­dent fisket.

Dette ændrede sig dog for et par år siden, hvor jeg genfandt glæ­den ved at bruge mere klassiske bindematerialer, der i århundre­der har vist deres værd. Den over­sete flue blev taget op af boksen til nærmere eftersyn, og det var tid til et nyt facelift. Ice dubbingen blev igen udskiftet med den klassiske påfugleherl, som har et vidunderligt farvespil, som kun naturen kan skabe. Ba­starden skulle dog samtidig være mere synlig under vand. Netop i de senere år fokuseres der en del på agnens synlighed – og flour-scerende farver bliver brugt som aldrig før. Den oprindelig mør­kerøde hale består derfor nu af et bundt fluorescerende rød antron yarn, og bagkroppens kobbertin­sel er dækket af et let transparent miragetinsel for at give et indtryk af fiskeyngels iriserende sider.

Dette er Red Tag Bastard anno 2019 – en flue med klassisk ud­seende, der forbinder det gamle med det moderne. Hvis arten ikke uddør, fortsætter udviklingen må­ske. Bastarden er et godt eksem­pel på, at fiskefluer også er under­lagt evolutionsmekanismen…

Red Tag Bastards styrke

På grund af sin slanke facon og lille størrelse lig­ ger fluens styrke i at blive fisket i klart vand og forholdsvis stille vejr. Udseendet minder både om fiskeyngel og krebsdyr, og den fluorescerende røde hale udgør et meget synligt hugpunkt.

Fluen kan dermed bruges som en helgardering, der fisker godt, når ørreden foretrækker mindre føde­emner. Jeg har haft størst succes med fluen i sommerhalvåret. Min største regnbueørred på 4 kilo tog jeg på fluen, – dog med den første version. Jeg fisker både med egne fluer samt med velkendte møn­stre, og bastarden behøver be­stemt ikke gemme sig bag Kob­berbassen, Fyggi og Co.!

Det er dog mere det stilfulde og klassiske udseende, der får mig til at vælge fluen frem for andre gode fluer. Så længe jeg dyrker fluefi­skeriet på kysten, vil Red Tag Ba­stard i hvert fald overleve…

Lær hvordan du bruger vejrudsigten på fcoo.dk til at optimere dine chancer for fangst i denne video på Fisk & Fris Youtube, hvor du kan abonnnere gratis.

 

Jans Lystfiskershop

 

Sådan binder du Red Tag Bastard.

Sådan binder du Red Tag Bastard.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This