I efteråret fik Danske Mallefiskere og Sorø Lystfiskerforening afslag på en ansøgning om re-introduktion af europæisk malle i Sorø Søerne, hvor de har været naturligt forekommende indtil 1799. Afslaget blev foretaget fra Fiskeristyrelsen samt Miljø- og Fødevarestyrelsen på baggrund af vejledning fra DTU Aqua, hvis rådgivning i sagen har været kritiseret for at være fagligt kritisabel, inkonsekvent samt mangelfuldt begrundet uden valid dokumentation for flere af deres udsagn.

På baggrund af Danske Mallefiskeres og Sorø Lystfiskerforenings klage over afgørelsen har man fra Fiskeristyrelsens side nu valgt at revurdere afslaget om re-introduktion af maller i Sorø Søerne. – Sagen ligger pt hos den regionale fiskerikontrol i Ringsted, som i disse dage genovervejer deres afgørelse, siger Dario Silic, som er chefjurist i Fiskerikontrolkontoret til Fisk & Fri. – Der kan således enten ske det, at Fiskeristyrelsen ombestemmer sig, og dermed giver deres grønne lys til en udsætning – eller at de ikke gør det. Hvis det sidste er tilfældet, vil sagen ryge videre til Miljø og Fødevare Klagenævnet, hvor sagen vil blive vurderet, slutter Dario Silic.

Her på Fisk & Fri følger vi sagen nøje og vender retur, så snart der sker noget yderligere i sagen om re-introduktion af maller i Sorø Søerne.

FOTO: MADS HUSSING

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This