Det har længe været kendt, at pighvarrer æder kutlinger, men nu skal et det undersøges, om omfanget er så stort, at den glubske fladfisk kan bruges til at bekæmpe de invasive sortmundede kutlinger, som spreder sig i vore farvande. Forsøget, som er finansieret af Den Europæiske Fiskerifond og styres af Statens Naturhistoriske Museum, finder sted i Guldborgsund, hvor de sortmundede kutlinger i årevis har været en plage.

Der skal nu udsættes tusindvis af små pighvarrer over de næste år. Også i år er der udsat pighvarrer, men kun et mindre antal. Ifølge Henrik Carl fra Fiskeatlasset, som deltager i projektet, virker de foreløbige resultater lovende, da akvarieforsøg udført på Den Blå Planet har vist, at pighvarrerne æder kutlinger i stort antal og på op til 64 % af deres egen længde.  

 

 

Grejshoppen

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This