Kommuner som ønsker at forbedre levesteder for fisk i vandløb kan søge om økonomisk støtte til projekter. Foto: www.fiskepleje.dk 18.1.11 – KOMMUNERNE kan endnu nå at søge om penge til vandløbsrestaurering i det indeværende år 2011. Fristen udløber den 1. april 2011.

Kommunerne kan jævnfør ordningen om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora ansøge om tilskud til blandt andet udgifter til genopretning samt etablering af gydebanker og fjernelse af opstemninger. Især projekter hvor de oprindelig forhold genskabes, så som fjernelse af opstemninger, vil blive prioriteret højest. Der kan ydes tilskud på op til 50% af udgifterne.

Læs mere om tilskudsordningen og hvordan der ansøges på www.fiskepleje.dk.

Kilde: www.fiskepleje.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This