gor1Gordon P. Henriksen fra Megalops har været til et anderledes møde med Færgen…

– Jeg holdt møde med Lindy Kjøller, salg og marketingschef på Færgen i går, fortæller Gordon P. Henriksen.

– I stedet for at holde mødet på et kontor havde jeg hyret Per Sjøstrøm til en dags trollingfiskeri, så Lindy kunne få sig et indtryk af hvad trollingfiskeri går ud på – samt få sig en oplevelse. Han fik bestemt en oplevelse og fik tre store laks på 7, 8 og 11 kilo.


Lindy var selvfølgelig begejstret og positivt indstillet over for lystfiskeri.
– Vi er meget bevidste om potentialet i lystfiskerturisme, fortæller Lindy Kjøller, salg- og marketingschef for Færgen. – Det gælder især Bornholm, men også på flere af vores andre destinationer såsom Samsø, Langeland og Als, kan øget lystfiskeri skabe mere trafik og mere omsætning for lokale virksomheder – især fordi lystfiskersæsonen oftest er en helt anden, end den traditionelle turistsæson.

gor2Erhvervs- og vækstministeriet har netop udgivet en ny Vækstplan for dansk turisme. Et af fire konkrete mål i Vækstplanen er, at kyst- og naturturismen skal udvikles og tiltrække nye turister fra vores nabolande. Rapporten påpeger bl.a., at regeringen gerne ser et styrket samspil mellem friluftsliv, herunder nationalparker, og turismeerhverv, og dette samspil skal ske under hensyntagen til den omgivende natur.

– Dette har vi hele tiden arbejdet på og vi har i forvejen stærkt fokus på kyst- og naturturisme fastslår Lindy. Vi har bl.a. allieret os med lystfiskeren Gordon P. Henriksen og hans konsulentvirksomhed, Megalops, som har den nødvendige ekspertise og målgruppeforståelse til at udvikle lystfiskeriet og markedsføringen af dette. Vi har fx med stor succes indført koncepter såsom Hornfiskefestival på Samsø samt øget eksponeringen af Bornholm i danske og udenlandske lystfiskemagasiner, Slutter Lindy.

Mødet gik rigtig godt og Megalops og Færgen har bl.a. lavet planer for at lave en flersproget app over fiskepladser på Bornholm, som tager udgangspunkt i Poul Stadlers guide. Og der er lavet planer om trollingture for kørestolsbrugere i Pers nye båd, som har mulighederne for det.

TV2 Bornholm mødte op på havnen og lavede følgende indslag.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This