oerredpØrredPatruljen er navnet på et nyt projekt, som uddanner unge mellem 14 og 20 år i vandløbsrestaurering, havørredbiologi og bestandspleje.

Det er formanden for Roskilde og Omegns Lystfiskerklub, Uffe Clemensen, som står bag initiativet, og han har fået støtte fra Nordea Fonden, Friluftsrådet, Roskilde Kommune, Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund til at føre projektet ud i livet.

I samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkonsulent, Kaare Manniche Ebert, har Uffe udarbejdet et grundigt uddannelsesmateriale – og allerede her i starten af oktober er de to første grupper begyndt på uddannelsesforløbet i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner i Roskilde.


Uddannelsen består af et teoretisk og praktisk forløb, der afsluttes med modtagelse af diplom, cap og jakke med logo. De certificerede ØrredPatrulje-medlemmer kan så efterfølgende være med til at vandløbsrestaurere og yde bestandspleje i Roskilde Kommune.

Fishing Zealand støtter projektet af flere gode grunde. Det har for det første en værdifuld vandmiljømæssig vinkling og for det andet, så udviser det et forbilledligt socialt ansvar. Det stemmer også fortrinligt overens med Fishing Zealands ambitioner om at engagere børn og unge og give dem en større forståelse for og interesse i naturen. Det er nemlig noget, som skaber sammenhold og selvværd!

Fishing Zealand har planer om at udbrede ØrredPatruljen i de andre kommuner, der deltager i projektet, og med tiden kan uddannelsen forhåbentlig gå hen og blive et landsdækkende uddannelsesforløb.

Se mere om ØrredPatruljen på Fishing Zealands hjemmeside

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This