Havørred på gydevandring i Århus Å. Foto: DTU Aqua6.1.11 – DTU AQUA har i samarbejde med en del sportsfiskere i de seneste år vadet gennem en række forskellige lokale vandløb for at tælle og kortlægge ørredens gydepladser. Formålet er, at få et større kendskab til vandløbene og hvor vidt de bliver brugt til gydning, og samtidig kan man også finde ud at hvor der er behov for at forbedre gydemulighederne.

De fleste ørreder gyder fra november til januar på steder med grusbund og godt fald, så vandet løber hurtigt over og gennem gydegryset. Herved får æggene tilført frisk vand og ilt indtil de klækker i starten af april. Ørreder kan flytte store mængder grus under gydningen. Først graver de et hul til æggene, og efter gydningen dækkes æggene til med løst grus, og gydebankerne er derfor ofte nemme at kende ved at der er et hul i gruset efterfulgt af en banke af lys grus.

Du kan også hjælpe til med at kortlægge gydebanker i dine lokale vandløb, hvilket kan være en værdifuld resource for kommunen eller hvis din lokale forening planlægger at lave vandløbsrestaurering. Læs mere om fremgangsmåden på DTU Aquas hjemmeside, www.fiskepleje.dk.

Kilde: www.fiskepleje.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This